سفارش تبلیغ
صبا
سلیمان میان پادشاهی و مال و دانش مخیّر شد، پس دانش را برگزید و با این انتخابش ، دانش و مال و پادشاهی به او بخشیده شد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]


ارسال شده توسط مظاهری در 96/12/12:: 9:41 عصر

 وکیل در اصفهان وکیل خوب در اصفهان وکیل پایه یک دادگستری اصفهان

 

موسسه حقوقی سازش گستران ایرانیان با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری به شما کمک می نماید که مناسبات اجتماعیتان به درستی تنظیم و در امور حقوقی ، خانوادگی ، تجاری ، ارثی ، اداری بهترین مشاوره ها را اخذ نمایید 

قبول کلیه دعاوی توسط وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان
دعاوی املاک :سرقفلی، خلع ید، تخلیه، مشارکت در ساخت، فسخ مبایعنامه، مطالبه اجاره بها کمیسیون ماده 100 شهرداری، الزام به تنظیم سند، حق کسب و پیشه و ...
دعاوی خانواده :طلاق توافقی بدون حضور زوجین در دفترخانه و دادگاه، طلاق از ناحیهزوج و زوجه، مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند، سلب حضانت و ...
دعاوی کیفری :کلاهبرداری ، فروش مال غیر ، تصرف عدوانی ،سرقت، مواد مخدر و ...
دعاوی حقوقی :مطالبه وجه چک ، سفته ، ارث و وصیت ، وقف

برای حل مشکلات حقوقی خود و برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

وکیل در اصفهان تلفن وکیل در اصفهان

ایمیل: sazeshgostaran@gmail.com    

تلفن:09134744185

 وب سایت:http://ayineedalat.com


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/12/2:: 1:40 صبح

حق شادی و شادمان زیستن، حقی است بنیادی و اساسی و ایرانیان از جمله نخستین مل تهای جهانند که قرن ها پیش به این حق حیاتی پی برده و همگام با دگرگونی و جشن طبیعت، «جشن نوروز » را پای هگذاری کرد هاند. ایرانی خو شذوق و هوشمند، با دیدن سبزه ها و شکوفه گلها و سبزپوشی درختان، هماهنگ و همگام با آنها، با دلی شاد و لبی خندان، لباس نو پوشید و به دید و بازدید نوروزی و خجسته گویی و نیایش به درگاه اهورا و خداوند هست یبخش پرداخت.

این شیوه شادمانی و شادی گرایی، به صورت رسم و سنتی پایدار و پاینده درآمد و سد ههای درازنا، زندگی ایرانیان را روشنی و نشاط و نیرو بخشید. ابتکار و زمان پیدایش این جشن زندگ یساز را به جمشید جم و دوران فرمانروایی او نسبت میدهند که به هزاران سال پیش برم یگردد. از آن زمان به بعد، هر سال ایرانیان، این جشن نوسازی و نوزیستی را برپا میدارند و آن را به عنوان بخشی از هویت و چیستی فرهنگی خود به نام خداوند عشق و شادی آفرین استوار ساخته اند، به همین جهت، «نوروز » همچون درختی تنومند، به رغم همه تاز شهای دشمنان از گزند بادها و بارانها و توفانهای تاریخ مصون مانده است.

رمز و راز بقا و پایندگی نوروز را می باید در ضمیر و وجدان ایرانیان جستجو کرد. روانشناس نابغه سویسی، کارل گوستاویونگ می گوید که هر قومی برای همیشه ویژگی های قومی خود را در نهانخانه وجود نگه میدارد. او علاوه می کند که «الگوی کهن پدر » و ویژگ یهای نیاکانی در وجود ما باقی م یمانند.

پژوهش های ژنتیکی دانشمندان در قرن حاضر، نیز تاییدگر این نظر است. حافظ جاودانه ما نیز می گوید: «آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست... » تازشگرانی که قرن ها با این عادت و سنت زیبای نیاکانی درافتاده و قصد توقف و تعطیلی آن را در سر م یپرورانده اند، خسته و پشیمان، در برابر ژرف ریشگی و سترگی و پایندگی آن، سر تسلیم فرود آوردند. نوروز ایرانی، یعنی فراخواندن ما به نوسازی تن، جان و روان و الها مبخشی به نوسازی خانه و کاشانه نیاکانی مان. بر این پایه و پیشینه، نوروز ایرانی به صورت یک «حق شادی » تثبیت شده است و ما را به شادمانی و شادزیستی فر ام یخواند. ما ایرانیان بر رغم همه غ مها، فشارها، محدودیت ها و محرومی تها، با خریدن یک جعبه شیرینی، پوشیدن یک جفت کفش نو یا جوراب و پیراهن نو، شادمانه به دید و بازدید عزیزان، خویشان و دوستان خود می رویم و حتا با مخالفان و قهرپیشگان خود، آشتی می کنیم و صلح و دوستی و پیوندهای انسانی و ایرانی خود را تازه و تجدید می کنیم! شادپوشی و شادنوشی ایرانیان در فصل تحول و رنگارنگی طبیعت، نشانه همرنگی و هماهنگی انسان با رنگارنگی طبیعت و خلقت است. طبیعت و خلقت متنوع و رنگارنگ است. سبز، سرخ، زرد، نارنجی، طلایی، سفید، آبی، قهوه ای و سیاه، رنگ های شاخص محیط زندگ یاند. هر یک از این رن گها، تاثیر ویژه خود را بر روح و روان انسان بجا می گذارند و انتخاب آنها بیانگر روحیه و ذوق و سلیقه انسا نها م یباشند. به پیروی از این اصل رنگارنگی و رن گدوستی، ایرانیان در درازنای تاریخ خود و بویژه در فصل بهار و فرا رسیدن نوروز شاد یآور، لباس های رنگین م یپوشیدند اما در برخی از سا لها و قر نها، به علت نفوذ و رسوخ فرهن گهای دیگری، به تدریج رن گهای تیره، بویژه رنگ سیاه معمول شد. براستی ملتی که بهار و نوروزش، آن قدر متنوع و رنگین و رنگارنگ است، چرا لباس و ت نپوش جمعیتی از آن، تیره و سیاهرنگ شده است؟! این سوالی است که هم در درون جامعه و هم در روابط جهانی مطرح م یشود. نم یدانم کی بود که شنیدم یک خبرنگار کنجکاو پرسیده بود در کشوری که جشن بزرگش هماهنگ با بهار پرگل و سبزه آ نقدر رنگارنگ است، چرا در میان ای نهمه رن گهای طبیعی، برخی افراد رنگ سیاه و تیره را برگزیده اند؟ این سوال با سکوت مواجه شد ولی می توان گفت که این گرایش به سیاهپوشی به عرف و عادت و علاقه و اعتقاد برخی نیز ارتباط دارد. شاید آنها این رنگ را م یپسندند... باری، اعجاز و شگفتی نوروز تنها در نو شدن لباس و رنگارنگی آن نهفته نیست، بلکه در تداوم دوست یها، رفع کدورت ها و گسترش آشت یها نیز نقش دارد. توسعه تعامل و همکاری ایرانیان با دیگر انسا نها و مل تها نیز از برکت شادی گرایی نوروزی است. امروزه نوروز ایرانی ب هدلیل زیبایی و دوام و دیرینگی خود از سوی سازمان جهانی یونسکو، در شمار عیدها و جش نهای جهانی به رسمیت شناخته شده و به صورت یکی از زیباترین جش نهای جهانی جلو هگری و شادی بخشی م یکند... خواهرم، برادرم! در آستانه آمدن فصل بهار و فرارسیدن نوروز گرامی، دلت را و فکرت را نوسازی کن! پیشاپیش نوروزتان خجسته باد! دلتان شاد و امیدوار و ایران اسلامی همواره آباد، آزاد، شاد و سرفراز باد!

 

اسکان مسافران نوروزی در اصفهان


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/12/1:: 1:30 صبح

آثـار اقـتصادی صـنعت سـاختمان؛ بـر اساس گزارش CIB (2002)، صنعت ساختمان با ساختار آن، ساختار سازمانی، و عملکرد پتانسیلی دارد که میتواند پایداری‌ اقتصادی‌ را‌ افزایش دهد. هرچند، ازآنجا که‌ سازمانهای‌ ملی‌ نمیتوانند با سازمانهای بین المللی رقابت کـنند، بسته به گستردگی استفاده از مصالح وارد شده، تصمیمات مالی را نمیتوان داخل کشور‌ نگه‌ داشت‌ در نتیجه تولید ناخالص طبیعی کاهش مییابد.

صنعت‌ ساختمان‌ که در جنبه اقتصادی چندان کارآمد نیست، همچنین نمیتواند از پایداری مـحیطی بـه خاطر تولید ضایعات فراوان و عدم استفاده‌ کارآمد‌ از‌ منابع، پشتیبانی کند. صنعت ساختمان میتواند کیفیت زندگی افراد کم‌ درآمد را با توجه به فرصت های شغلی که ایجاد می کند افـزایش دهـد. این صنعت میتواند با‌ جلوگیری‌ از‌ فقر در اجتماع درتوسعه پایداری اجتماعی مشارکت نماید (-CIB&UNEP‌ IETC‌، 2002).

در غیر این صورت، راه حلهای دائمی برای مشکلات ناشی از تولیدات صنعت ساختمان پیدا‌ نمیشود‌، پایداری‌ و توسعه پایدار مـمکن نـمیشوند. در این مرحله، معماری پایدار و ساختمان سازی پایدار‌ کـه‌ راهـکارهای‌ سیستماتیکی برای موضوع تعیین اصول، راهبردها و روشها هستند، برای یافتن راه حلی جهت مسائل‌ محیطی‌ ناشی‌ از ساختمان ها مهم می شوند.

ــ معماری پایدار (معماری اکولوژیکی)

مـعماری پایدار بـه‌ عنوان‌ فعالیتهایی که آسـیب وارده بـه محیط را حداقل میکنند، مراقب تعادل اکولوژیکی هستند‌، و به‌ صورت‌ پربازده از مصالح ، آب و انرژی در طول ساخت، استفاده و تخریب استفاده میکنند، تعریف میشود‌. در‌ ساختمانهای پایدار هدف محافظت از سلامت و راحتی کاربران، عدم تهدید هستی و آینـده مـنابع‌ طبیعی‌ و تشیکل‌ منابعی بعد از تخریب برای ساختمانهای دیگر یا تشکیل ضایعاتی که برای محیط مضر نیستند‌، است‌.

انرژی، آب و مصالح منابع اولیه ای هستند که ورودی اصلی برای ساختمان‌ را‌ تشکیل‌ می دهند. محافظت از انرژی، آب، و مـصالح کـه یکی از اصـول معماری پایدار است منجر‌ به‌ طراحی‌ معماری میشود. محافظت از انرژی، آب و مصالح را می توان از طریق‌ کاهش‌ منابع تجدیدناپذیر کـه ورودی ساختمان یا کنترل روی ضایعات که خروجی ساختمان را شکل می دهند‌، انجام‌ داد (Kim و Rigdon، 1998). عـلاوه بـر فـرایند ساخت، هم دوره خدمات رسانی‌ و تعمیر‌ و نگهداری و تخریب هم کنترل روی ضایعات بسیار‌ برای‌ استفاده‌ از منابع بسیار انرژی مـورد ‌ ‌نـیاز است‌. همچنین‌ با درنظر گرفتن اهداف رفاه انسانی در تمام این ساختمانها، اصول معماری پایدار‌ تـحت‌ عـناوین اقـتصاد منابع، طراحی چرخه‌ زندگی‌ و طراحی خلیق‌ تدوین‌ شده‌ اند، راهبردهای تعیین شده برای پیاده‌ سـازی‌ این اصول در جداول 1، 2 و 3 تعیین شده اند.

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 32)

جدول 1. اصل اقتصاد منابع (Ridgon‌&‌;Kim ، 1998؛ Gultekin، 2007؛ Sev، 2009‌).

( به تصویر صفحه مـراجعه‌ شود‌)ــ ساختمان پایدار

ساختمان پایدار‌ کـاربردی‌ اسـت از اصول توسعه پایدار برای ساخت چرخه زندگی از برنامه ریزی ساختمان‌، ساختمان‌، استخراج مصالح خام و تبدیل آن‌ ها‌ به‌ مصالح ساختمان سازی‌، استفاده‌، تخریب و ساخت و مدیریت ضایعات‌. این‌ یک فرایند جامع است که هدفش حـفظ تعادل بین طبیعت و محیط ساخته شده با‌ ایجاد‌ زیستگاه هایی برای سکنی گزیدن انسان‌ و حمایت‌ از برابر‌ اقتصادی‌ است‌.

مفهوم مدل سازی شده‌ توسط Kibert، ساختمان پایدار در تقاطع مولفه های اصول، مراحل (Kibert،

2005)، و منابع در شـکل‌ 2 وجـود‌ دارد. بر اساس این مدل، اصول‌ ساختمان‌ سازی‌ پایدار‌ به‌ هر یک از‌ منابع‌ مورد نیاز در هر یک از مراحل چرخه ساخت اعمال می شوند. بر اساس این مدل‌، می‌ توان‌ گفت که هدف طراحی محتاطانه در مرکز‌ سـاختمان‌ سـازی‌ پایدار‌ و کاهش‌ آثار‌ روی مصرف منابع طبیعی و سیستم اکولوژیکی است.

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 33)

جدول 2. اصل طراحی چرخه زندگی ( به تصویر صفحه مراجعه شود)

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 34)

ــ صنعت ساختمان پایدار در مقیاس جهانی

بدون شک، اثر‌ افکار عمومی جهانی تـاثیر زیادی روی تـغییر در عادات صنعت ساختمان دارد. تلاشهای مرتبط با استفاده از منابع در بخش ساختمان مخصوصا در افکار عمومی EU و USA، ساختمانهای سبز را‌ در‌ بسیاری کشورها احیا کرده است. برای مثال، در بخشنامه عملکرد انرژی در ساختمان اجبار شده اسـت کـه احـتیاطات لازم برای کاهش مصرف انرژی در سـاختمان اخـذ شـود (2010 ISO‌). با‌ این بخشنامه، هدف این است که ساختمان های جدیدی که تا 2020 ساخته میشوند انرژی بسیار کم یعنی تقریبا صفر مصرف کنند و بـرخی‌ از‌ این انـرژی از مـنابع انرژی‌ تجدیدپذیر‌ تامین می شوند (Cakmanus و همکاران،

.(2010

ساختمانهایی کـه طـراحی شدهاند تا آثار منفی روی محیط و سلامت انسان را از بین ببرند به عنوان ساختمانهای‌ سبز‌ پذیرفته شدهاند (Vyas و همکاران‌، 2014‌). با پذیرش این که سـاختمانهای سـبز، سـاختمانهایی هستند که حداقل اثر را روی محیط دارند (Ptel و Chugan، 2013)، با شروع از فرایند طـراحی ساخت، در طول ساخت، تعمیر، نگهداری و استفاده‌، روی‌ تولید راهی تاکید می شود که به ارزشهای محیطی احترام گذاشته و مـسئولیت اسـتفاده مـوثر از منابع را پذیرا باشد.

شورای ساختمان سبز جهانی (WGBC) بیان میکند که اولین بار، سـاختمان‌ هـای‌ سبز در‌ واکنش نسبت به مصرف بالای انرژی و منابع طبیعی پدید آمده اند، اما در حال، ساخت ساختمان سـبز‌ بـه مـعنای استفاده موثر از انرژی با تغییر مفهوم ساختمان سبز‌ است‌. شورای‌ ساختمان سـبز هـند کـه یکی از مهم ترین شوراهای ساختمان سبز در جهان است، ساختمان سبز را ‌‌این‌ گونه تعریف مـیکند: سـاختمان هـایی که مقدار کمتری آب استفاده میکنند، مقدار انرژی‌ بهینه‌ مصرف‌ می کنند، از منابع طبیعی مـحافظت مـیکنند و ضایعات کمتری تولید میکنند، و از سلامت موجودات زنده‌ محافظت می کند.

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 35)

شکل 2. مدل سـاختمان سـازی پایدار

سـاختمانهایی که به عنوان ساختمان‌ سبز تعریف می شوند‌ باید‌ استاندارهای تعیین شده در مورد مـوضوعاتی از جـمله برنامه ریزی زمینی پایدار، استفاده از مصالح با انرژی پایین، صرفه جویی در آب و انرژی، کیفیت فضای درونی، ارائه مـحیط سـالم، و کـنترل ضایعات‌ (Erten، 2011) را رعایت کنند. ساختمانهایی که می توانند این استانداردها را برآورده کنند، تضمین شده اند. دربین این گـواهیها، قـابل قبولترینها LEED

(راهنمایی در طراحی انرژی و محیط) و BREEAM (روش ارزیابی‌ محیطی‌ تحقیقات ساختمانی) هستند.

BREEAM که در انـگلستان و در 1990 ایجـاد و عـملی شد، اولین نمونه از سیستم هایی است که بر اساس استانداردهای محیطی ارزیابی می کنند. در برنامه LEED کـه‌ تـوسط‌ شـورای ساختمان سبز ایالات متحده در 1998 عملی شد، هدف اصلی دادن اطلاعات در مورد آثار ممکن سـاختمان سـازی روی محیط و افراد و سازمان ها در بخش ساختمان و حداقل کردن‌ این‌ آثار است. امروزه، در تعداد زیادی از کشورهای دنیا، در سـاختمان هـایی که به تازگی ساخته شده اند، استاندارد ساختمان سبز هم در نظر گـرفته شـده است.

شورای ساختمان‌ سبز‌ جهانی‌ در سال 1988 تـاسیس شـد‌ تـا‌ ساختن‌ سازمان سبز را تشویق کند. زمانی کـه شـورا در سال 2007، 26 عضو داشت، در سال 2013 تعداد اعضا به 98‌ رسید‌. امروزه‌ بیش از 140000

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 36)

ساختمان سبز و بـیش از 27000‌ سـازمان‌ عضو در WGBC ثبت نام کرده انـد. سـاختمانهای سبز بـه یک بـخش اقـتصادی مهم در دنیای امروز تبدیل شده‌ انـد‌. بـر‌ اساس تحقیقات سرمایه گذاری، تخمین زده شده است که ساختمان‌ های سبز تـا2050 بـه بخشی با 1 تریلیون دلار تبدیل خواهند شـد و انرژی مصرفی ساختمان هـا در سـراسر دنیا‌ به‌ نسبت‌ 3/1 کاهش مـی یابـد که به افزایش در تعداد ساختمان ها سبز‌ بستگی‌ دارد. ادامه مطلب...

کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/12/1:: 1:29 صبح

 

توسعه های فناورانه که با انقلاب صنعتی شروع شدند، با این ایده همراه بودند که ممکن است‌ بر‌ طبیعت‌ غالب شوند. پس از جنگ جـهانی دوم، بـرنامه هـای توسعه‌ اقتصادی سریعی به اجرا درآمدند تا نـیازهای فـزاینده در نواحی شهری به مهاجرت از شهرستان به شهر علاوه‌ بر‌ انفجار‌ جمعیت برآورده شوند. فرایند شهری سازی برنامه ریزی نشده بـا عـملی‌ کـردن‌ این سیاست های توسعه ای بدون توجه به محافظت از محیط طبیعی و ایده غـالب شدن بر‌ طبیعت‌ با‌ نیروی فناوری شروع شده است. شهری سازی برنامه ریزی نشده در نتیجه‌ صنعتی‌ سازی‌ باعث کـاهش تـدریجی مـیدان سبز، افزایش سرانه انرژی، مصرف محدود و غیرآگاهانه منابع طبیعی و استفاده‌ گـسترده‌ از‌ مـنابع نفتی شده است. مسائل محیطی شامل افزایش انتشار گازهای گلخانهای، گرمایش جهانی، سوراخ‌ شدن‌ لایه اوزون و کاهش در تـنوع زیسـتی در نـتیجه عدم تعادل تولید و مصرف ناشی‌ از‌ سیاست‌ تولید نامحدود انقلاب صنعتی به ابـعاد جـهانی رسـیده است در حالی که اثر آنها‌ روی‌ مقیاس محلی احساس میشود. مسائل محیطی در نتیجه مدل هـای تـوسعه اقـتصادی فعلی‌ مبتنی‌ بر‌ مصرف بالای منابع طبیعی و نابودی زندگی، ثروت اجتماعی و استاندارهای زندگی را بـه پایین تـرین سطح‌ در‌ تمام دوران تنزل داده است.

نگرانیها در مورد مصرف سریع منابع طبیعی‌ ممکن‌ است‌ نـتواند نـیازهای بـشر را برآورده کند و ممکن است توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در نتیجه این‌ ناکافی‌ بودن‌، کند شـده و یا حـتی متوقف شوند؛ یک روز، این مساله برای اولین‌ بار‌ در Brundtlan Report در 1989 بیان شد. با این که در سالهای انتشار، تـردیدهایی بـوجود آورد‌، امـروزه‌ دولتها، موسسات، سازمانها، دنیای تجارت، سازمانهای غیردولتی و سایر سهامداران در مورد این‌ حقیقت‌ که منابع طـبیعی مـحدود بوده و زندگی بشر‌ در‌ سراسر‌ جهان در خطر قرار دارد، وفاق دارند‌. مفهوم‌ پایداری که بـه صـورت بـرآورده کردن نیازها و استثنائات حال حاضر بدون مصالحه کردن‌ با‌ نسلهای آینده برای برآورده کردن‌ نـیازهایشان‌ در Brundtland‌ Report‌ تـعریف‌ شـده است، یکی از راه حل‌ های‌ پیشنهادی است.

روش بررسی متون به عنوان روش تحقیق پایه در اینـ‌ مـقاله‌ استفاده شده است. در محدوده این‌ عملکرد، آینده مفاهیم پایداری‌ یا‌ توسعه پایدار که اخیرا توسط‌ سهامداران‌ پذیرفته شده اسـت و تـوسعه اقتصادی را رد نکرده اما از سیاست های محیطی‌ و انرژی‌ که زندگی طبیعی را تهدید‌ نـمیکنند‌، بـرای‌ پیش بینی وتحلیل‌ توسعه‌ در سطح جهانی و در‌ ترکیه‌ اسـتفاده شـده اسـت.

بررسی متون و فرضیات ــ پایداری

در کل، پایداری به معنای اسـتفاده‌ مـتعادل‌ از منابع طبیعی است بگونه ای‌ که‌ به فساد‌، تقلیل‌ و نقطه‌ تجدیدناپذیری منجر نشده و بـتواند‌ بـه نسل آینده هم منتقل شـود، تـعریف میشود. در این زمـینه، بـه نـظر

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 27)

میرسد پایداری‌ مفهومی‌ است که در تمامی زمـینه هـا‌ معنی‌ می‌ یابد‌ از‌ سیاست توسعه جهانی‌ گرفته‌ تا استفاده، از منابع انرژی و بـرنامه ریزی تـولید تا طراحی معماری در دوره ما.

هدف پایداری‌ اینـ‌ است‌ که نسل هـای آینـده هم بتوانند با‌ محافظت‌ از‌ مـحیط‌ طـبیعی‌ و ساخته‌ شده به حیات ادامه دهند و از دوام نسل بشر و منابع طبیعی محافظت شود (Osso و هـمکاران، 1996). در عـین حال، پایداری یک سیستم چندبعدی است کـه هـدفش افـزایش‌ کیفیت زندگی تـمام افـراد از طریق بهبود شرایط افـراد، ایجـاد پیوندهای ارزشمند میان افراد با اهمیت دادن به همکاری و سود اجتماعی و انجام اصلاحات در اقتصاد اسـت (Hoskara، 2007؛ Oktay، 2005‌). هـدف‌ این مفهوم اساسا فراهم آوردن تعادل با تـوجه بـه انسان، زمـان و مـکان اسـت؛ به عبارت دیگر، تـخصیص برابر منابع جهانی بین تمام ملل، موجودات زنده و نسلهای آینده.

در واقع‌ پایداری‌، یک توسعه پیوسته را با تـغییر عـادات مصرف بدون کاهش کیفیت زندگی پیش بـینی مـیکند. پایدار بـودن این تـوسعه بـه همبستگی جهانی و تـخصیص‌ عـادلانه‌ و دموکراتیک بستگی دارد. به عبارت‌ دیگر‌، از طریق مدل توسعه پایدار، پیشنهاد میشود که فهم توسعه کلی که هـدفش مـدیریت مـحیطی، مسئولیت اجتماعی، و راه حلهای اقتصادی با ترک مـصرف کـننده‌ بـودن‌ اسـت. از این مـنظر‌، مـیتوان‌ گفت که پایداری 3 بعد اصلی دارد: محیطی، اقتصادی و اجتماعی. تعاملات بین پارامترهای موثر پایداری که عبارتند از محافظت از محیط زیست، پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی که در شکل 1 نشان داده‌ شده‌ است.


تـوسعه راهبردی را میتوان از طریق همکاری مولفه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی تامین کرد. از آنجاکه پایداری اجتماعی و محیطی بدون پایداری اقتصادی ممکن نیست، پایداری اجتماعی به عنوان یک‌ پیش‌ شرط پایداری‌ اقتصادی پذیرفته شده است. این سه مـولفه بـاید به عنوان بخشهای جدایی ناپذیری از یک کل در‌ نظر گرفته شوند چرا که این سه مولفه با هم ادغام‌ شده‌ اند‌ (معماری HKU، 2002).

شکل 1. پایداری (Hart، 1999) ــ پایداری محیطی

پایداری محیطی به معنای تحویل دادن محیط ‌‌به‌ نسل آینـده در حـالتی بهتر از آنچیزی است که تحویل گرفته شده است‌، و محافظت‌ از‌ تعادل اکولوژیک و سیستم های طبیعی از نابودی است (Sev، 2009). در نظر گرفتن تعادل اکولوژیکی‌ و صرفه جویی در مـصرف مـنابع تجدیدناپذیر ضروری است. پایداری یک منبع بـه تـوانایی‌ تجدید همزمان خودش است‌. برای‌ مثال، موضوع اصلی در چرخه آب بالارفتن آب از طریق تبخیر و بازگشت مجدد به زمین بعد از تقطیر است. یکی از شرایط مقدم برای پیوسـتگی این چـرخه آب نگهداری شده و تمیزی‌ هـوا اسـت. لذا، آلودگی آب ناشی از فاضلاب، پسماندهای کشاورزی و غیره و آلودگی هوا ناشی از انتشار کربن تاثیر منفی روی چرخه پایدار آب دارد. پایداری محیطی به معنای تحویل

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 28)

دادن منابع‌ طبیعی‌ به نسلهای آینده بدون نابودی است. به همین دلیل، در تعیین سـطح اسـتفاده از منابع طبیعی، باید در نظر گرفت که از نرخ تجدیدپذیری این منابع و نرخ این منابع برای‌ پاکسازی‌ آلودگی بیشتر

نشود (Patel و Chugan، 2013). پایداری محیطی نیازمند حساسیت به موارد زیر است: ــ محافظت از زنده بودن و تنوع روی زمین ــ حفاظت از سیستم هـای پشـتیبانی از‌ زندگی‌ ــ اسـتفاده پایدار از منابع تجدیدپذیر ــ صرفه جویی در منابع تجدیدناپذیر ــ حداقل کردن آسیب به محیط و اشیای زنده

ــ محافظت از محیط های زراعـی و تاریخی (Hoskara، 2007‌).

ــ‌ پایداری‌ اقتصادی

در مدل توسعه اقتصادی‌ مدرن‌ فعلی‌، فرض بر این است کـه فـعالیت اقـتصادی در بازار با افزایش توان خرید افراد افزایش مییابد که در اثر آن افزایش‌ تولید‌ ناخالص‌ طبیعی باعث مشارکت افـراد ‌ ‌مـی شود. تا آنجا‌ که‌ از روی این تعریف میتوان فهمید، این مدل توسعه به تولید و مصرف نـامحدود بـستگی دارد. زمـانی که از منظر‌ اکولوژیک‌ در‌ نظر گرفته شود، مدل فوق الذکر نیازمند استفاده از منابع‌ موجود بگونه ای اسـت که گویی این منابع نامحدود هستند. با این وجود، اینکه یک حقیقت است منابعی‌ که‌ مـی‌ توانند نیازهای اساسی مـردم را بـرآورده کنند محدود بوده و روز به‌ روز‌ بدون تجدید و در اثر استفاده زیاد کاهش می یابند. از طرف دیگر، روشن است که مشکلات‌ محیطی‌ ناشی‌ از اتلاف وجود دارند که ناشی از آشفتگی مصرف است (Torunoglu، 2003‌). در‌ فرایند‌ اقتصادی، چون تـعادل تولید-مصرف باید با در نظر گرفتن قابلیتهای اکولوژیکی و عدالت اجتماعی‌ تنظیم‌ شود‌، پایداری اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات

توسعه پایدار است. توسعه اقتصادی پایدار نیازمند‌ موارد‌ زیر است: ــ ایجاد بازارهای جدید و فرصت های تجاری

ــ کـاهش هـزینه از‌ طریق‌ تامین‌ کارایی با کاهش انرژی و ورودی منابع در تولید ــ ارزش افزوده (معماری HKU، 2002‌).

به‌ طور خلاصه، پایداری اقتصادی تامین جریان سرمایه گذاری عمومی و خصوصی با استفاده کارآمد‌ و مدیریت‌ منابع‌، ارزیابی بازده اقتصادی و معیار اجـتماعی بـه جای سوددهی سازمان است (Hoskara،

.(2007

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 29)

ــ پایداری اجتماعی‌

پایداری‌ اجتماعی که مهم ترین هدف توسعه پایدار است روی حقوق پایه و آزادی‌ مربوط‌ به‌ بشر است.

مهم ترین حقوق پایه و آزادی برابری و تعادل میان نسل ها است. منابع را‌ می‌ تـوان‌ بـه نسل آینده تحویل داد

تا حیاتشان را حفظ کرده و ثروتشان را‌ تامین‌ کنند. که این موارد با پایداری اجتماعی تامین می شود: ــ تامین نیازهای پایه مانند کار‌، خانه‌، شرایط سلامت، تحصیلات و فعالیت های فرهنگی بـرای هـر فـرد در طولانی مدت‌

ــ‌ افزایش کیفیت زنـدگی

ــ تـلفیق مـجدد افراد‌ ناتوان‌ در‌ اجتماع

ــ حفاظت از حق زندگی نسل‌ آینده‌ (معماری HKU، 2002) ــ مقیاس های پایداری

در مدل سقف مفهومی پایداری آماده‌ شده‌ توسط ارزیابی کیفیت محیط سـاخت‌ بـرای‌ زمـان پایدار‌ و پذیرفته‌ شده‌ در ابعاد بین المللی، پایداری بر‌ اساس‌ مـیدان پوشـش بررسی میشود؛ مقیاسهای جهانی، منطقه ای، ملی، شهری، خیابانی، ساختمانی‌، سیستمی‌ و مولفه ای. شرط اولیه برای توسعه‌ در مقیاس پایداری جهانی‌ نیاز‌ به سـازمان دهـی بـین المللی‌ است‌ که قدرت فراملی روی مصرف منابع و راه حل مشکلات مـحیطی دارد.

پایداری منطقه‌ ای‌ یک مقیاس میانی بین پایداری‌ جهانی‌ و محلی‌ است. مدیریت سیستم‌ پایدار‌، کنترل و جهت سیاسی، از‌ آنجاکه‌ منابع منطقه ای و ویژگیهای آن در این مقیاس بـیشتر شـناخته شـده هستند، سازگارتر از‌ مقیاس‌ جهانی است. پایداری ملی یک مقیاس‌ میانی‌ بین پایداری‌ شهری‌ و مـنطقه‌ ای اسـت.

مقیاسی است‌ برای تصمیم گیری با توجه به شرایط پایداری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ملتها و ایجاد راهبردهایی بـرای‌ کـاربرد‌. در پایداری شـهری، تخصیص عادلانه منابع‌ برای‌ پایداری‌ موجود‌ ضروری‌ است.

بر اساس‌ اصول‌ پایداری شهری، در بـرنامه ریزی شـهرها و تـشکیل محیطهای قابل زندگی، برآورده کردن نیازها بدون آسیب رساندن‌ به‌ ارزشهای‌ محیطی و منابع بـه عـنوان پایه پذیرفـته شده‌ است‌. پایداری‌ در‌ شهر‌، سیستم‌، خیابان در محدوده این مقیاس ارزیابی می شوند.

ــ راهبردهای توسعه پایدار

در گزارشی کـه تـوسط سازمان های بین المللی در 1991 آماده شد، توسعه پایدار با‌ عنوان افزایش در کیفیت زندگی انـسان بـا شـرط ماندن در مرزهای ظرفیت زایش اکوسیستم محدود، 9 اصل که می توانند پایه راهبردهای توسعه پایدار باشند، تعیین شـدند (IUCN، 1991؛ UNEP، 2011‌؛ WWF‌، 1991؛ sev،

.(2009

ــ احـترام گذاشتن و مراقبت از زندگی اجتماعی

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 30)

ــ افزایش کیفیت زندگی انسان

ــ محافظت از زندگی و تنوع روی زمین ــ کـاهش مـصرف مـنابع تجدیدناپذیر ــ ماندن‌ در‌ ظرفیت زایش زمین ــ تغییر در رفتارهای فردی و عادات ــ احترام گذاشتن جوامع به محیط زیست

ــ تـشکیل یک قـالب ملی که تامین‌ کننده‌ یکپارچگی بین توسعه و محافظت باشد‌ و ــ‌ تشکیل توافق جـهانی بـر اسـاس کاربرد پایداری در مقیاس جهانی

تقویت مربوط به بخش ساختمان در زمان ایجاد راهبردهای توسعه پایدار اهمیت می یابـد‌. امـروزه‌، بـخش ساختمان جای مهمی‌ هم‌ در اقتصاد و هم در استخدام دارد. اصول برابری و عدالت در احترام اجـتماعی زمـان استفاده از فضاهای زندگی شکل گرفته و منابع بسیار مهم است. از طرف دیگر، استفاده از میدان برای‌ احترام‌ مـحیطی بـسیار مهم است. علاوه بر معادن مانند آهن، سیمان آلومینیوم که در طول سـاختمان سـازی و تعمیر استفاده می شوند؛ منابعی مانند آب، گـاز طـبیعی، و زغـال سنگ که در ساختمان‌ سازی‌ استفاده میشوند‌، مـنابع طـبیعی مورد استفاده از بخش ساختمان هستند. این منابع باعث بسیاری از مشکلات محیطی در طول‌ تخریبشان مـی شـوند. بخش ساختمان پایدار برای توسعه پایدار مـورد نـیاز‌ است‌.

ــ‌ پایداری در بـخش سـاختمان

مـردم برای حفظ زندگیشان در طول تمدن بـه سـاختمان های زیادی نیاز داشته ‌‌اند‌. این امکانات مسائل محیطی بسیاری در طول ساخت، کار، نـگهداری و تـخریب بوجود می‌ آورند‌. ساختمانهایی‌ که مـقدار بالایی انرژی و منابع طـبیعی مـصرف میکنند و روی تغییر آب و هوا با تـاثیر گـذاشتن‌ روی کیفیت هوا و آب شهرها اثر می گذارند (Vyas و همکاران، 2014). بر اساس‌ دادههای 2010، 45% انرژی‌ جهان‌ و 50% آب تـوسط سـاختمان ها مصرف می شوند. اگـر از نـقطه نـظر محیطی به مـساله بـنگریم، 23% آلودگی هوا، 50% گازهای گـلخانه ای، 40% آلودگـی آب و 40% فاضلاب در شهرها مسائل‌ محیطی ناشی از ساختمانها هستند (Dixon، 2010). مسائل محیطی ناشی از صنعت ساختمان را میتوان بـا تـغییر در کاربردها کاهش داد.

علاوه بر این، واضح تـرین اثـر قابل انـدازه گـیری روی‌ مـحیط‌ است، آثار اجتماعی-اقـتصادی آن هم معایب مهمی بوجود می آورند.

استفاده فراوان از منابع طبیعی به خاطر فعالیتهای صنعت سـاختمان، ضـایعات جامد و مایع و انتشار گاز در پایان فعالیتهای سـاخت‌ و تـخریب‌، آثـار مـنفی بـسیاری روی محیط دارد. آثار مـنفی را مـیتوان به عنوان مصرف منابع تجدیدپذیر، کاهش در تنوع زیستی، تخریب نواحی جنگلی، اتلاف نواحی زراعی، آلودگی هـوا، آب و خـاک‌، تـخریب‌ نواحی سبز طبیعی و گرمایش جهانی خلاصه کـرد.

تحقیقات جدید در علوم انسانی » پاییز 1396 - شماره 26 (صفحه 31)

کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/11/29:: 6:26 صبح

The role of the yeast in bread making is the rising of the dough to produce the
characteristic loaf preferred by consumers. Dough rising occurs as a result of the
gases produced by the yeast as it grows within the dough. During growth, the yeast
metabolizes sugars in the dough with the help of a special enzyme system and produces
alcohol and CO2. The leavening power of the yeast depends on its activity and
viability; hence the yeast used must be fully active with a high viable cell count.
Furthermore, the leavening power of any yeast strain depends on its genetic makeup
and on the process of production, and also on the storage conditions before use
(Pyler 1988). The most important function of bakery yeast in bread making is to
leaven the dough during the fermentation process by producing CO2 via the alcoholic
fermentation of sugars. Furthermore, the yeast produces desirable flavor and
aroma compounds as products of secondary metabolism (Evans 1990), thus enhancing
the characteristic flavor and aroma of baked products.
32.2.1 Dates as a Substrate for Bakery Yeast Production
Bakery yeast can be produced from substrates that contain suitable sources of carbon,
energy, nitrogen, minerals and essential vitamins. Dates are said to be a good
substrate for bakery yeast production. Their carbohydrate content is mainly sugars
amounting to 65–87% of their dry matter. Date sugars are mainly glucose and fructose,
which are easily assimilable to most microorganisms (Sawaya 1986). The protein
content of dates is 1–3%. This is a low amount and hence a suitable source of
nitrogen, in the form of inorganic salts, has to be added to the date substrate for
bakery yeast production. Dates also contain vitamins important for yeast growth
such as B1 (0.75 mg/100 g), B2 (0.2 mg/100 g) and nicotinic acid (0.33–2.2 ml/100 g).
Also, the important minerals in 100 g dates are: potassium (650–750 mg), magnesium
(50–58 mg), sulfur (43–51 mg), phosphorus (59–64 mg), iron (1.3–2 mg), calcium
(58–68 mg) and chloride (268–290 mg) (Aleid et al. 2009). Commercial bakery
yeasts produced from strains of Saccharomyces cerevisiae have the following average
chemical composition: 47% C; 32% O2; 6% H2; 7.7% N2; 2% K; 1.2% P; 1% S;
0.2% Mg; 0.1% Na and other trace elements. In addition, the yeast cells contain
small amounts of vitamin B complex, of which D-Pantothenic acid, D-Biotin and
m-Inositol are essential because the yeast cells cannot synthesize them (Bronn
1990). To produce 1 kg of yeast about 3 mg D-Biotin, 150 mg D-Pantothenic acid
and 2 g m-Inositol are needed. These elements and compounds must be provided in
the production medium in sufficient quantities and in metabolizable forms. If dates are used as a substrate for production, their sugars will act as a source of carbon and
energy. According to the date fruit chemical composition given above, 1 mt of dates
used as a carbon and energy source will yield about 325–435 kg of active dry yeast.
The nitrogen content of dates is insufficient to produce such quantities of yeast and
a suitable nitrogen source has to be added. The contents of dates in terms of other
elements and essential vitamins must be determined and any deficiencies remedied
(Aleid et al. 2009).
When comparing date and molasses as substrates for bakery yeast production,
with regard to its nutrient contents, date syrup compares favorably with molasses
which is the conventional substrate for bakery yeast production worldwide
(Table 32.1). Date syrup contains much more sugar, biotin and pantothenic acid than
molasses, about similar content of nitrogen, phosphorus and magnesium, about half
the content of potassium (but still enough for bakery yeast production) and much
less m-inositol. Compounds toxic to bakery yeast detected in date syrup include
formic acid at 3.06%, acetic acid at 2.38% and propionic acid at 0.68% (total acids
6.12%), but no detectable amounts of the toxicants nitrite, sulfite and butyric acid.
Formic acid becomes toxic to the yeast when its concentration in the medium
exceeds 0.25%, whereas the toxicity level of the other two acids is in excess of 3.0%
for the sum of the two (Aleid et al. 2009).

32.2.2 Production Process of Bakery Yeast
Bakery yeast is propagated under optimal conditions of temperature, pH, aeration and
nutrient supply to give maximum yields of time, space and raw materials. The best
fermentation process for bakery yeast production from strains of Saccharomyces
cerevisiae is the fed-batch process, so that the Crabtree effect is avoided. Usually, part
of the mineral medium and a small amount of the substrate is added to the fermentor,
then the inoculum is added and the process started. The rest of the mineral medium
and the substrate are fed to the fermentor at such a rate that the concentration of sugar
in the fermentor does not exceed about 0.1 g/l. Continuous aeration and stirring is necessary to ensure the transfer of sufficient quantities of oxygen and nutrients to the
growing yeast cells. Also, cooling is necessary to remove heat generated by the metabolic
activity of the growing yeast culture and to maintain the fermentation temperature
at about 30°C. When the fermentation process is completed, the final cell
concentration in the fermentor is 4–5% by weight. Yeast cells are harvested by filtration
or centrifugation and processed to the final product (Aleid et al. 2009).
32.2.3 Bakery Yeast Production from Dates
A few investigations into the production of bakery yeast from date extracts have
been conducted (AlObaidi et al. 1985, 1987; Bassat 1971; Mohammed et al. 1986;
Mudhaffer 1978). Comparisons were made between date extract and molasses.
Positive findings were reported and claims were made that there are no technological
constraints to using date extract for bakery yeast production. Nancib et al. (1997)
used waste products from date in the production of bakery yeast from strains of
Saccharomyces cerevisiae. They used a semi-synthetic fermentation medium containing
sugars extracted from the date coat (freshly part), nitrogenous compounds
extracted from seed hydrolysate, 6.0 g/l KH2PO4; 1.0 g/l date seed lipid; 0.6 g/l date
seed ash and 1.0 g/l ammonium nitrate. Although they described this medium as
satisfactory for bakery yeast production, yields obtained were very low with a maximum
of 0.6 g/l biomass concentration in the fermentation medium compared to the
optimum of about 40 g/l expected for an economical production. Khan et al. (1995)
used Saudi Arabian dates in the production of bakery yeast. They propagated six
different strains of S. cerevisiae in fermentation media containing Sefry Beesha cv.
date extract (with 60% sugars) in place of molasses, in addition to 2 g/l ammonium
sulfate and 50 mg/l biotin. Yields were also meager with a maximum of 10.7 g/l
biomass concentration in the fermentation medium from 50 g/l sugar, representing
a yield of only 42.8% of the theoretical. Date extract as a carbon and energy source
for the propagation of bakery yeast on a pilot-plant scale, in comparison with molasses,
was investigated by AlObaidi et al. (1986). Results showed that higher productivity
of bakery yeast was observed when date extract was used. It was concluded
from their study that date extract holds promise as a source of carbon and energy for
the production of bakery yeast, although the average yields were only 47%. None of
the authors discussed the Crabtree effect as a major technological problem encountered
with bakery yeast propagation.
Aleid et al. (2009) used substrates from pure date syrup and pure molasses for the
propagation of the bakery yeast strain Saccharomyces cerevisiae. All runs were fedbatch
processes, at pH 4.5, 30°C, 8 g/l inoculum size and sugar concentration in all
substrates of 200 g/l. The overall biomass yield from pure date syrup substrate was
significantly lower than the yields from pure molasses substrates. Reduced yields
could be attributed to the effect of yeast toxic organic acids contained in date syrup
at high concentrations. The performance of the bakery yeast, propagated on date
syrup as a fermentation substrate, in an Arabic bread test was excellent (Fig. 32.2).

32.3 Single Cell-Protein Production from Dates
The technology of single-cell protein (SCP) production was established in the
1970s (Martin 1997). SCP is produced from bacteria, yeasts, molds and algae
using different substrates as sources of carbon and energy such as food crops,
by-products of agriculture and industry, wastes and also sunlight and atmospheric
CO2 (Israelidis 1987). Abduljabbar et al. (2008) reported about a yeast
and a bacterium used for the production of SCP from ethanol, kerosene and gas
oil. They found that optimum substrate concentrations during propagation were
0.5–4%. These are very low concentrations and will not yield more than about
2% biomass concentration in the bioreactor, hence the economic feasibility of
the process is doubtful. No citations on SCP production from dates were found
in the literature.
SCP is mainly considered a protein source and hence it is used to replace protein
concentrates in animal feeds. SCP contains 50–70% protein, about 30% carbohydrates,
6% lipids and 8% minerals. In addition SCP is rich in vitamins, especially
the B-complex group (Hamad 1986; Herbert 1976; Robinson 1986). Other advantages
that support the use of SCP as animal feed include short production time
(a few days compared to months for crops; years for animals), small land areas, no
seasonality and use of cheap raw materials which are usually wastes that contaminate the environment.

32.3.1 Organisms Used for SCP Production
Desirable characteristics of the production organism include freedom from toxicity
and pathogenicity, high content of protein with a well-balanced amino acid composition,
thermo-tolerance, no growth factors needed, high yields and high growth rate
(Hamad 1986).
32.3.1.1 Bacteria
Bacteria can be used for SCP production. The advantages are many e.g. they have
high growth rates; are more stable in adverse growth conditions such as high temperatures;
can utilize a wide range of substrates as sources of carbon, energy and
nitrogen; and have high protein content. However, the main disadvantages of bacteria
are: the cell wall makes digestion difficult, the high content of nucleic acids and
the small size makes separation difficult (Holts 1994; Madigan et al. 1997).
32.3.1.2 Yeasts
Yeasts like Candida utilis, Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces cerevisiae
are used for SCP production. Yeasts used in SCP production have the advantages
of better digestibility, lower nucleic acid content and easier handling during
harvest (Hamad 1986; Ray 1996). On the other hand they have lower protein content
than bacteria, lower growth rates and are less thermo-tolerant.
32.3.1.3 Algae
Algae are also used for SCP production, but less frequently. Algae are produced in
bonds exposed to sun where they perform photosynthesis. Production costs are low,
but much water and sunshine are needed.
32.3.2 Substrates for SCP Production
SCP can be produced from substrates that contain suitable sources of carbon, energy,
nitrogen, minerals and vitamins Substrates range from food materials like grains
and dates; by-products like molasses; alkanes, whey and wastes like sulfite liquor;
residues of foods, plants and animals; and waste water. Some substrates contain
easily-metabolized carbon and energy sources such as mono and disaccharides in
molasses, dates and whey. Others contain complex carbohydrates such as starches
in grains and cellulose in plant residues. Only a limited number of microorganisms
are able to metabolize complex carbohydrates. In most cases such substrates need some treatments before use for SCP production. The use of wastes for SCP production
serves two goals. First, it is possible to get rid of these environment-polluting wastes
and, second, the process results in obtaining valuable products of commercial use
(Allison 1975; Einsele 1975; Oura 1983). The yields on substrates are about 0.5 mt
dry biomass per 1 mt carbohydrate (Allison 1975; Einsele 1975; Oura 1983). In
most cases the substrates used for SCP production are low in nitrogen content and a
suitable nitrogen source must be added. Usually inorganic nitrogen salts are added
e.g. ammonia, ammonium salts, nitrates, etc.; sometimes urea is used. The process
is therefore an upgrading of such inorganic nitrogenous compounds to the highly
valuable organic nitrogen, the proteins.
32.3.2.1 Dates as a Substrate for SCP
Dates are a good potential substrate for SCP production. Their carbohydrate content
is mainly sugars, amounting to 65–87% dry matter. The sugars are sucrose, glucose
and fructose, which are easily assailable to most microorganisms (Aleid 2006; Sawaya
1986). This means that 1 mt of dates dry matter can produce up to 435 kg dry SCP.
The protein content of dates is 1–3%; a low amount and hence inorganic nitrogen has
to be added to the date substrate for SCP production (70 kg ammonium phosphate per
mt of dates). The vitamin content of dates includes: thiamine (B1), 0.75 mg/100 g;
riboflavin (B2), 0.2 mg/100 g and nicotinic acid (niacin, B5), 0.33–2.2. The content of
some important minerals (in 100 g dates) is: K, 650–750 mg; Mg, 50–58 mg; S,
43–51 mg; P, 59–64 mg; Fe, 1.3–2 mg; Ca, 58–68 mg and CI 268–290 mg).
32.3.2.2 Chemical Composition of Date Substrate
Date syrup for the production substrate should contain nutrients needed by yeasts
such as sugars, protein, minerals, D-Biotin, D-Pantothenic acid and m-Inositol. As
shown in Table 32.2, date syrup is deficient in P, K, Mg and proteins, it serves
mainly as carbon and energy source. As a result, the deficient minerals need to be
supplied to the yeast in the mineral medium in form of (NH4)2SO4, KH2PO4, and
MgSO4 salts, and in case of the Saccharomyces cerevisiae strain, inositol needs to
be added to the medium (Aleid et al. 2010).
32.3.3 Process of SCP Production SCP is produced in fermentors using the fed-batch or continuous fermentation processes
(Brauer 1985; Bronn 1990; Roels 1983). At first the substrate and the media
are prepared by dilution, mixing, sterilization and purification if needed. Also the
fermentor is cleaned and sterilized as needed. The process begins with the addition
of a starter culture of the production organism to the fermentor containing some
medium and substrate. The rest of the medium and substrate are then fed to the

fermentor. In the continuous fermentation process, feeding and harvest continue
simultaneously and the process goes on as long as it is in a steady-state and no contamination
of foreign microorganisms occurs. In the fed batch-process, feeding continues
until a certain broth volume in the fermentor is reached, after which the
process is stopped and the biomass harvested. Continuous aeration is needed because
the process is mostly aerobic. Also cooling is necessary because large amounts of
heat are produced during microbial growth. Stirring is needed to intensify cooling
and air transport to the microorganisms. The final biomass concentration in the
fermentor is about 4% on a dry weight basis. The biomass is harvested by filtration,
centrifugation or sedimentation. The biomass is then dried to about 95% dry matter
in dryers or under the sun. Drying increases the shelf-life by killing the cells of the
production organism and preventing the growth of contaminants. According to use,
the product is dried into powder, granules or flakes. Finally the product is packed in
suitable containers and sent to the market.
For the assessment of the safety and nutritional value of SCP, factors such as
nutrient composition, amino acid profile, vitamin and nucleic acid content as well
as palatability, allergies and gastrointestinal effects should be taken into consideration
(Litchfield 1968). Also, long-term feeding trials should be undertaken for
toxicological effects and carcinogenesis.
32.3.4 SCP Production from Dates
Aleid et al. (2010) described using date syrup as the production substrate for singlecell
protein and steps taken to formulate a suitable substrate from it. Fermentation
process optimization experiments for both Candida utilis and Saccharomyces 32.3.5 The Problem of Nucleic Acids
About 70–80% of the total cell nitrogen is represented by amino acids while the
remainder occurs as nucleic acids. This concentration of nucleic acids is higher
than other conventional proteins and is characteristic of all fast-growing organisms.
This has two implications for the nutritional value of SCP. For use of SCP
in animal feeds the major implication is simply that nucleic acid is not protein and
essentially dilutes the protein, although there are at least some possibilities of
physiological effects (Bull et al. 1997). As far as the potential use of SCP in
human food is concerned, nucleic acids are undesirable because their digestion
leads to unacceptably high levels of uric acid in the blood, sometimes resulting in
gout disease (Edozien et al. 1970; White et al. 1964). Uric acid is a product of
purine metabolism.
The bulk of the nucleic acid in microorganisms is RNA, which has a critical role
in protein synthesis. Thus, it may be anticipated that the faster the rate of protein
synthesis in a particular cell, the higher the nucleic acid content (Bull et al. 1997).
The removal or reduction of nucleic acid content of various SCPs is achieved with
one of the following treatments (Zee and Simard 1974): (a) chemical treatment with
NaOH; (b) treatment of cells with 10% NaCl; (c) thermal shock. These methods aim
to reduce the RNA content from about 7% to 1%, which is considered within acceptable
levels. Thus SCP is treated with various methods in order to kill the cells,
improve digestibility and reduce the nucleic acid content


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/11/29:: 6:24 صبح

Dates can be utilized as a substrate for fermentation processes to manufacture
different
products such as alcohol, bakery yeast, organic acids, antibiotics and others.
Date palm fruits are found to contain carbohydrates (44–88%), fats (0.2–0.4%),
protein (2.3–5.6%), fiber (6.4–11.5%), minerals and vitamins (Al-Shahib and
Marshall 2003). Carbohydrates in dates are mostly in the form of fructose and glucose,
which are easily absorbed by the human body (Al-Farsi et al. 2005).
Interestingly, dates contain higher concentrations of protein as compared to other
major cultivated fruits such as apples, oranges, bananas and grapes (containing
0.3%, 0.7%, 1.0% and 1.0% protein, respectively) (Al-Showiman 1998). Twentythree
different amino acids are found in date protein, many of which are not contained
in the most popular fruits. Several studies in the literature concluded that the
aqueous extracts of dates have potent antioxidant and antimutagenic activity
(Mansouri et al. 2005; Mohamed and Al-Okabi 2004). Dates are reported to have
the second highest antioxidant activity among fruits commonly consumed in China
(Guo et al. 2003). Al-Farsi et al. (2005) found that dates are a high source of antioxidants,
anthocyanins, carotenoids and phenols. Antioxidants have received increased
attention by nutritionists and medical researchers for their potential effects in the
prevention of chronic and degenerative diseases such as cancer, cardiovascular diseases
and to slow aging (Kaur and Kapoor 2001; Young and Woodside 2001). The
most effective antioxidants in this respect appear to be the flavonoids and phenols.
Because of their metal-chelating and radical-scavenging properties, phenols were
considered effective inhibitors of lipid peroxidation (Mansouri et al. 2005).
Furthermore, Al-Shahib and Marshall (2003) concluded that, in many ways, dates
may be considered an almost ideal food, providing a wide range of essential nutrients
and potential health benefits.
Based on the above compositional properties of date fruits, they are considered
one of the most appropriate substances for production of value-added products
through fermentation technology such as bakery yeast, single-cell protein as a fodder
yeast, medical and industrial ethanol, and date flavored probiotic fermented
dairy products, all of which are addressed in this chapter.
32.1.1 Date Fruit Production and Consumption
Dates are cultivated mainly in warmer regions of Asia and Africa. The fruit is also
grown in some parts of Europe and the USA. It is now estimated that annually
about seven million mt of dates are produced worldwide. The production period
of the main supplying countries including Egypt, Iran, Saudi Arabia, UAE, Iraq
and Tunisia etc. is from July to November. Dates are harvested and marketed at
three stages of their development. The choice of harvesting at one or another stage
depends on cultivar characteristics, climatic conditions and market demand

(Pakistan Horticulture Development and Export Board 2008). The world date
fruit export market is about 0.42 million mt per annum (2005). Iran is on the top
of the list with a 28% share, while Pakistan with 20% occupies second of the
world’s top ten exporting countries. Saudi Arabia and Tunisia both with almost
12% share are at par in their export performance securing third position in the
year 2005. The world date imports are about 0.63 million mt per annum (2005).
India is the largest importer with market share of about 38% while France and UK
are the second and third largest importers with shares of 4% and 2.5%, respectively,
in 2005 (FAOSTAT 2005).
The edible stages of ripening of date fruit can be divided into three main stages:
khalal stage – physiological mature, hard and crisp, moisture contents 50–85%,
yellowish in color; rutab stage – partially browned, reduced moisture contents
30–35%, softened; tamar stage – color from amber to dark brown, moisture contents
reduced below 25–10%, texture soft pliable to firm. In conventional date processing,
dry or soft dates are eaten as whole fruit, pitted and stuffed, or chopped
and used in a great variety of ways: as ingredients in cereals, puddings, breads,
cakes, cookies, ice cream and confectionaries. The pitting may be done by crushing
and sieving the fruit or, more sophisticatedly, by piercing the seed out of the
whole fruit. The calyces may also be mechanically removed. Surplus dates are
processed into cubes, paste, spread, powder (date sugar), jam, jelly, juice, syrup,
vinegar or alcohol. De-coloured and filtered date juice yields a clear invert sugar
solution (Morton 1987).
32.1.2 Date Fruits as Raw Materials
Good quality raw material in volume is important to the development and modernization
of the date industry. An important element is the formation of rural
collection centers located in the main date-production areas. The purpose of the
collection center is twofold. It provides a central location to create a buying hub
and initial grading and processing of dates that have export potential and can be
shipped to the central processing facilities for processing of lower-grade fruit
and inferior-quality dates into value-added products such as syrup, paste, alcohol,
vinegar etc. Secondly, it is a site from which agricultural extension agents
can work to educate and assist farmers with improved practices in the care and
harvesting of dates (Agland Investment Services Inc. 2008). Date fruits usually
are fumigated and placed into cold storage. Dates are washed, graded for size and
quality on belts, and then channeled to conveyor lines for further processing. The
machines should have the advantage of being able to handle different date cultivars.
A large area of the plant floor will be devoted to heavy usage of hand labor
and fruit will again pass through an inspection belt prior to bulk packing End-products may include pressed date blocks, pitted dates, chopped dates and date paste

In the season of tamar stage date harvest, some industries receive the fruits in
amounts that far exceed immediate market capacity. Thus, most tamar dates are
stored and then released into the market according to demand. Since quality parameters
are affected by storage, it is very important to understand the effect of storage
conditions on the different characteristics and acceptability of the date fruit to consumers
(Ismail et al. 2008). There are several inherent constituents of dates, each of
which in its own way takes part in the formation of the fruit. Due to genetic differences and growth conditions dates exhibit, perhaps more than other fruits, a wide
variation in their final appearance and quality as one can perceive. Moreover, fruit
quality, apart from these inherent properties, is also determined by exterior influences.
Dates are classified in terms of the degree of insect infestation, defects,
presence of foreign matter (sand, dust, debris) and pesticide residue (Saleem
2005). A quality profile of dates involves an evaluation of four aspects. First, color,
shape, size, taste, texture, pit/flesh ratio and uniformity in color and size of the fruit.
Second, moisture, sugar and fiber content. Third, defects of the fruits, which may
include discoloration, broken skin, sunburn, blemishes, shrivel deformity etc. and
fourth, presence of insect infestation, foreign matter, pesticide residues, molds and
decay. A number of countries have formulated and applied date standards at the
national level for both locally produced and imported dates. In an effort to arrive at
global standards for dates the Codex Alimentarius Commission of the joint FAO/
WHO Food Standards Program formulated a proposal for date standards intended to
be the basis for worldwide application, subject to acceptance by the respective

governments
(Saleem 2005). Design of machines and the processes to harvest,
handle
and store agricultural materials and to convert these materials into food and
feed requires an understanding of their physical properties (Keramat et al. 2008).
Dry dates are attacked by moths and beetles. Dates usually are subject to insect
infestation during storage, resulting in high economic loss if disinfestation treatments
are not applied. In order to store dates for a long period (several months to
1 year), the fruits must be thoroughly cleaned of any pests (eggs, pupas, larva or
adults). This is done by fumigation, either in the field under various kinds of plastic
sheets, or at the packaging warehouse in special sealed rooms. Infestation of dates
with moths (almond moth, meal moth), beetles (sap beetle, saw-toothed grain beetle,
flour beetle), rats, mice and ants leads to contamination and loss of volume. To
comply with USA and European standards, for example, European markets require
that the growers document the quality control processes used; especially a report
concerning treatment against insects. Such a report must include a list of the materials
permitted for use and approved by an official agent, in addition to the timetable
of spraying with details of materials used, the date, concentration, number of days
before harvesting and the level of residue of pesticides (Glasner et al. 2002).
32.1.4 Industrial Uses of Dates
Industrialization of dates has focused mainly on conventional processes, such as
pitting, packaging, date pastes and animal feed. Biotechnological industrial processes
using dates as raw materials are highly flexible and can accept most date
cultivars. However, the most important factors to be considered in selecting date
cultivars suitable for the production process are the sugar content, price per ton and
storage life of the dates. As yet, there is no integrated date-processing industry,
despite the early realization of the importance of dates as a source of many useful
value-added products (Capital Advisory group 2004a). Even though date fruit is
marketed all over the world as a high-value confectionery and fruit crop (Zaid 2006)
and the production of dates has been increased many fold with modern biotechnological
approaches, the processing industries have not been developed to keep pace.
There is enormous industrial potential for fresh dates and date products with better
quality attributes. Date processing industries are producing various date products like
date paste, date syrup, date honey, date jam, date vinegar, etc. (Ahmed et al. 2005).
The industrialization of dates is a highly demanding need (Capital Advisory group
2004a). The following are the advantages listed therefore:
• Availability of a consistent supply of raw materials (dates), taking into consideration
adequate storage.
• Socioeconomic changes in date producing countries such as shifts in food habits
and consumption patterns, which have led to a substantial surplus of fresh dates.
• Producing new products from dates will generate economic value and improve
return.

Date processing industries could use second- or third-grade dates that are not
easily marketable.
• Generate more income for farmers by utilizing their production in manufacturing.
32.1.5 Economic Feasibility for Industrial Uses
Industrial projects utilizing dates as raw materials should focus on buying the less
expensive cultivars that are not generally preferred for direct local consumption. To
further control pricing and availability issues, annual supply contracts with date
farmers are essential. Dates of an industrial processing grade (off-grade) could be
purchased in bulk at low price. However, prices are relevant to the immediate postharvest
months and fluctuate at other seasons. Therefore, it is very important for
industrial date processing projects to establish an efficient date collection and procurement
mechanism. The trend of higher supply and declining demand will cause
a downturn in date prices which might favor the industrial processor (Capital
Advisory group 2004a).
32.2 Bakery Yeast Production from Dates
Dates are reputed to make a good potential substrate for bakery yeast production,
serving mainly as a source of carbon and energy for the yeast. Molasses now is
the dominant raw material for bakery yeast production worldwide. It is mainly
used as a source of carbon and energy for the yeast in addition to providing some
essential vitamins and minerals. Currently all bakery yeasts produced and used
commercially in the world are strains of the species Saccharomyces cerevisiae
(Barnett et al. 2000). The dry matter of the yeast cell is mainly composed of
40–54% raw protein (proteins, amino acids, nucleic acids and nucleotides), 39%
carbohydrates (glycogen, trehalose, mannans and glycans), 7% lipids (neutral
fats, sterines and phospholipids) and 6–10% (potassium, phosphorus, magnesium,
sulfur, magnesium, sodium; smaller amounts of silicon, calcium, chlorine
and iron and other trace elements) and ash (P2O5 and K2O). In addition the yeast
cell contains other components in smaller amounts such as vitamins, especially
the B complex group, (about 480 mg/100 g yeast dry matter), of which D-biotin,
D-pantothenic acid and m-Inositol are essential growth factors. The optimum
growth temperature and pH for S. cerevisiae are 30°C and 4.5, respectively. It is
facultatively anaerobic, i.e. it is able to grow aerobically and anaerobically.
Under aerobic conditions, the yeast completely oxidizes sugars to CO2 and produces
38 moles ATP (adenosine triphosphate) from 1 mole of glucose used for
energy production. In this way a yield of about 0.5 g yeast/g sugar consumed is
obtained. If the yeast grows anaerobically, it produces only 2 ATP moles from 1
mole glucose used for energy production. Hence the amount of biomass
produced

is much lower (maximum of 0.1 g yeast/g sugar), and the yeast produces high
amounts of ethanol
(about 0.5 g ethanol/g sugar consumed). A phenomenon
unique to S. cerevisiae is the condition termed aerobic respiration which is the
result of metabolic regulation known as the Crabtree Effect (Bailey and Ollis
1986). Due to this effect, if the sugar concentration in the growth medium exceeds
0.1 g/l, the yeast will start to ferment the sugars and produce ethanol, hence
greatly reducing the biomass yield.

 


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/11/26:: 10:56 عصر

 

آلوار آلتـو‌ در‌ جـوانی‌ با کلاسیسم نوردیک(شمالی)آشنا شد و در سال 0291 خود را به‌طور کامل وقف این‌ جریان‌ هـنری کـرد.این سبک‌ مسیر را برای فونکسیونالیسم در مـعماری وی هـموار‌ ساخت‌،کـه‌ نـخستین‌بار در سـاختمان روزنامه‌ی تورون سانومات تـجلی یافت،اما قواعد و قراردادهای فونکسیونالیسم برای آلتو که‌ بیزار‌ از‌ نسخه‌های دم‌دستی و حاضر آماده در معماری بـود،کـفایت نمی‌کرند.وی در سال‌ 7291‌ می‌گوید:«بی‌معنی‌ترین از این نـمی‌شود در جـایی کـه مـحتوای جـدیدی وجود ندارد،صـحبت از خـلق فرم‌ جدید‌ به میان آورد.»که به نظر می‌رسد این تفکر از آموزه‌های باوهاوس‌ مشتق‌ شده باشد.در سـال 5391 آلتـو بـه‌ ایده‌ی‌ مقدم‌ فونکسیونالیسم یورش برد و هشدار داد کـه:«مـعماری‌‌ هـنر‌ نـیست کـه صـرفا همه این ساحت‌های گوناگون حیات انسانی را شامل شود،معماری‌ باید‌ به‌طور همزمان در تمامی این‌ ساحت‌ها‌ بسط و تکامل‌ یابد‌.اگر‌ چنین نشود،آنچه به دست می‌آوریم‌ نتایجی‌ سـطحی و یک جانبه خواهند بود.

معاری ارگانیک آلتو در ویلا مایره‌آ تجلی‌ پیدا‌ کرد:«فرم در این بنا رازی‌ است که تن به‌ هیچ‌ تعریفی نمی‌سپارد.»در پایان دهه‌ی‌‌ 0591‌ ساختمان‌های منعطف،سفیدشور در آثارش جـلب نـظر می‌کردند و کاربرد آنها در مراکز دولتی‌ و فرهنگی‌ شاهد نبوغ وی بودند.آلتو‌ در‌ سال‌ 3591 این‌گونه نتیجه‌ می‌گیرد‌ که:«البته اگر نمی‌خواهیم‌ که‌ جامعه‌ی ما با ترافیک آلوده شود،به لحاظ روانی هیئت مـهوع بـه خود پذیرد‌ و به‌ لحاظ جسمی تنش‌زا باشد.»آلتو همواره‌ براین‌ نکته تأکید‌ داشت‌ که‌ معمار باید خادم جامعه‌اش‌ باشد:«شهروند در خیابان»برای‌ او مـعیار هـمه‌ی طرح‌ها و نقشه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بود:«احـساسم ایـن است‌ که‌ موقعیت‌های بسیاری در زندگی هست که‌ سازمان‌ اجتماعی‌‌ به‌ سبعیت‌ و درنده خویی تمایل‌ پیدا‌ می‌کند؛وظیفه‌ی معمار آن است که شکل و ساخت محسوس‌تری بـه زنـدگی ببخشد.»

آلتو تأکید داشـت کـه‌ مبلمان‌ و مجسمه‌ها‌ نیز حتمام در زمره‌ی معماری محسوب شوند‌.«مبلمانی‌ که‌ من‌ طراحی‌ می‌کنم‌ به‌ندرت نتیجه‌ی‌ طراحی حرفه‌ای به شمار می‌آید.بدون تقریبا هیچ استثنایی،من مبلمان را در ارتباط با پروژه‌های مـعماری خـودم طراحی کرده‌ام.»آلتو اغلب‌ با شور و حرارت‌ فراوان از جادویی سخن می‌راند که آن را عنصر لاینفک و ضروری جهت خلق و طراحی در هنر معماری برمی‌شمرد.

آلتو کمی قبل از مرگ دست به کار طراحی و سـاخت کـلیسایی در‌ منطقه‌ی‌ ریـولا در ایتالیا شد.تا آن زمان کلیساهای ساخت وی در خارج از فنلاند در خاک آلمان قرار داشتند که ستایندگان وی در آنجا بسیار پرشـمار بودند.سرانجام تئاتر‌ آلوار‌ آلتو در شهر اسن آلمان،بعد از مرگ آلتو تـکمیل شـد.پس از مـرگ وی طرح‌های گوناگونی که برای چند کلیسا داشت را‌ تا‌ سال 4991 به سرانجام رساندند‌.

باشگاه‌ کارگردان،کتابخانه شهرداری،آسـایشگاه ‌ ‌مـسلولین،بنیاد آرتک،منزل مسکونی و استردیو،گلدان ساووآ،کارخانه‌ی سلولز و منطقه‌ی مسکونی مجاور آن،ویـلا مـایره‌آ غـرفه‌ی فنلاند،بیکرهاوس(خوابگاه‌ دانشجویان‌)،...کلیسای سه صلیب،مزوم‌ کاره‌،بلوک‌ آپارتمانی نویه فار،سالن فـینلاندیا،زندگی و آثار،نقشه و کتابشناسی بخش‌های مختلف کتاب را تشکیل داده است.


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/10/17:: 4:59 عصر

Iran Rabby | Rabbi Dates

 

Rabbi dates
 


Date Price Rabbi Sale Date Rabbi Date Properties Rabbi Date Rabbi Date Photo Rabbi Gift Date Rabi.

Rabbi Date is a semi-dried date fruit which can be kept in normal temperature of room !the date is available in relative sizes , attractive black color and soft texture. There is another kind of Rabbi Date Which is smaller, moredry and is so hard! Rabbi Date fruit is one of the most important productions of Sistan and Baluchestan province. After Stamaran,Shahani,Mazafati and Kabkab ,Rabbi Dates iran fruit has the most economic value in Iran ! Iranshahr and Zabol has high quality Rabbi date and in the Chahbahar and Saravan its quality is good!
Rabbi Datedue to the natural nutritious substances has high nutritious value. Thevital substances of this fruit are Lactose and Fructose which are rich source of natural sugar and is not harmful for those who are suffered from high blood sugar. Iranian Rabbi Dates fruit is an appetizer which prevent from cancer of digestive system , improve gastrointestinal function , helps to relieve nervous tensions and treatments of diseases such as Anemia and high fat level.
Remember, if you take too much date, the date fruit due to excessive sugar content which mostly includes simple sugars will cause to weight-gain. Latest provided research has shown dates due to being classified in fruits group includes all benefits of vegetables and fruits ,moreover, its trace amount of fat has resulted to be considered as a low-fat nutritious food! 
Annually wide range of Rabbi Date is cultivated in Saravan city which in addition to consumption in the internal markets of country are export to Central Asia , India and Pakistan.
In the international and export markets ,Rabbi Dateis known as a semi-dried date fruit which has notable economic benefitsfor palm owners .Cultivated dates in Sistan and Baluchestan province due to its high quality are known as pure gold .Researchers has declaredcultivated rabbi Date in Sistan and Baluchestan province are really unique in the world .Growing and cultivation of Rabbi Datefruit due to the growing capabilities and resistance against low irrigation play an important role in agriculture industry of Iran!
OnlyProductions of 76 palm trees of the total existing palm trees in Saravan city can be harvest which among the different kinds of dates ,Rabbi date fruit because of economic and nutritious values is known as the best dates fruits in the province!
Packagingprocesses of Iranian Rabbi date fruit are accomplished by modern technologies and equipped machines ,experienced experts and observing health tips which finally would be kept in equipped cold storage buildings during the 4 seasons of the year.

What is Rabbi Date?

The most exquisite species of dates are produced in Iran. The fruit has a large variety and more than 400 varieties of the fruit, some of which acclaimed worldwide, are produced in the southern, southwestern, and southeastern palm groves of Iran.
TheRabbi Dates are one of the best and earliest dates in the world, which just grows in Iran. This semi-dried grows in Sistan and Baluchestan province (one of the 31 provinces of Iran).
Rabbi Dates is kind of dates which have thin skin, brighter than the color Mazafati variety, much sap, low humidity, small core, long in size and are the earliest date in the Iran country.also, this fruit has the most economic and nutritive value in Iran!

Rabbi Date History

The fresh Rabbi Date grows in Iranshahr,Zabol, Chahbahar and Saravan cities of the Sistan and Baluchestan province. These cities are most important areas in the production of Rabbi Date in the Iran.
Sistan and Baluchestan province is the statistic community, because it is the largest producers of date and there is highest level of cultivation in this region. Owing to its potential in the north& the south, the province has a long history in agriculture. The Sistan was once called Iran’s granary. The most important agricultural products are: dates, citrus and etc.

Where is Rabbi Date Growing?

Rabbi Date is one of the earliest and delicious semi-dried dates in the world that is cultivated in Iranshahr,Zabol, Chahbahar and Saravan cities of the Sistan and Baluchestan province.Under cultivation date in this region is equal to 11552 hectares that are produced in the cities of Zahedan, Iranshahr, Zabol, Chahbahar and Saravan. Total production of the province is equal to 170000 tons. The palm of Sistan and Baluchestan province exports to the European and Arabic countries. With yield of 11552 tons and with 12881518 $ value. (Statistical Yearbook of Agriculture Organization of Sistan and Baluchistan province, 2009). Date cultivates about 2000 yearsold in this area. Most important date varieties are Mazafati and Rabbi.Since, the palm has an important role in economics, thus point to correct use of fertilizers and agricultural operations can increase the quality and quantity of palm. The objective of this study is optimizing the consumption of fertilizers in the Sistan and Baluchestan province.

Rabbi Date Moisture

Rabbi Date Moisture is nearly under 16%.

Rabbi Date color

Rabbi Date has attractive black color which is reddish black and soft texture.

Rabbi Date Shape

Rabbi Date shape is Long, oval, Semi dry, Linear, juicy and has thin skin with a little seed.

Rabbi Date Size

Rabbi Date size is long, round(its size is available in relative) and its grade is normal, also there is anotherkind of Rabbi Date which is smaller, more dry and is so hard.

Rabbi Date Types

The Rabbi Date planting areas in Iran are:

 • Iranshahr and Zabol : their quality is high
 • Chahbahar and Saravan: their quality is good!

And each can be divided into into two types of pitted and un pitted.

Rabbi Date Taste

Rabbi date has best tasting varieties ofdates, because this date taste is sweet and has a unique delicious and indescribable taste.

Rabbi Date Harvesting Time

Rabbi date harvesting time is usually end of August and usually continues until two month.

Rabbi Date Packing

Our company is always offering high quality products and most favorable service for our buyers, we take quality as important as service. Packaging and export of these Date Fruit which within the thirty years ago, the company have had impressiverecord in this field.
Features of Rabbi Date Packing:

 • Our product is available in three grades of AAA, AA and A
 • Having a brand in the domestic and international level
 • Packaging: 500 Gr Carton Box 700 Gr Carton Box 5 Kg Carton Box 10 Kg Carton Box

 

Rabbi Date Keeping Temperature

Rabbi Date is a semi-dried Date fruit which can be kept in normal temperature of room. The Shelf life is about12 month (1 year) under interim fumigation but packaging processes of Iranian Rabbi Date fruit are accomplished by modern technologies and equipped machines ,experienced experts and observing health tips which finally would be kept in equipped cold storage buildings during the 4 seasons of the year.

Rabbi Date Nutrition Fact

Rabbi Date due to the natural nutritioussubstances has high nutritious value. This date is rich of nutrition and contains minerals (potassium, magnesium, protein and etc.),Vitamins (like vitamin A, vitamin B complex, vitamin C and etc.) and sugars (likefructose and etc.).
Fruit Calories are made up of mostly simple carbohydrates, some proteins, and very little fat. 100 grams of dried- date Rabbi has about 300 calories and is composed of about 70% carbohydrates, 2.2% protein, 0.6% fat while fresh dates Rabbi contain about 160 calories.

Rabbi Date Benefits

Rabbi date is benefit for us because it is rich in nutrients such as vitamins, minerals and etc.
We are mentioned briefly some of the benefits for you in here:

 • Rabbi Date fruit has the most economic value so known as pure gold in Sistan and Baluchestan province.
 • The vital substances of this fruit are Lactose and Fructose which are rich source of natural sugar and is not harmful for those who are suffered from high blood sugar.
 • Iranian Rabbi Date fruit is an appetizer which prevents from cancer of digestive system, improves gastrointestinal function, and helps to relieve nervous tensions and treatments of diseases such as Anemia and high fat level.
 • The Date fruit due to excessive sugar content which mostly includes simple sugars will cause to weight-gain. Latest provided research has shown Dates due to being classified in fruits group includes all benefits of vegetables and fruits; moreover, its trace amount of fat hasresulted to be considered as a low-fat nutritious food!
 • Blood pressure: The Date fruit also is rich source of potassium thatis so necessary for preventing of high blood pressure and strengthens the nerves.
 • Anemia: Dates have a high mineral content, which is beneficial for many different health conditions, but their impressive levels of iron make them a perfect dietary supplement for people suffering from anemia

 

Rabbi Date Seed

 • Date fruit seeds have been demonstrated to possess high antioxidant activities due to their high content of flavonoids and phenolic compounds. Date seeds oil is suitable for use in soap and cosmetics. Date palm seeds contain 0.56–5.4% lauric acid. They can also be processed chemically as a source of oxalic acid.
 • The seeds are also burned to make charcoal for silversmiths, and canbe strung in necklaces. Date seeds are also ground and used in the manner of coffee beans, or as an additive to coffee.
 • Experimental studies have shown that feeding mice with the aqueous extract of date pits exhibit anti-genotoxic and reduce DNA damage induced by N-Nitroso-N-methylurea.

 

Rabbi Date Uses

Dry or soft dates (Rabbi, Piarom,Mazafati, and etc) are eaten out-of-hand, or may be seeded and stuffed, or chopped and used in a great variety of ways: on cereal, in pudding, bread, cakes, cookies, ice cream, or candy bars. The pitting may be done in factories either by crushing and sieving the fruits or, with more sophistication, by piercing the seed out, leaving the fruit whole. The calyces may be mechanically removed also. Surplus dates are made into cubes, paste, spread, powder (date sugar), jam, jelly, juice, syrup, vinegar or alcohol.
Also other products such as palm sugar, chocolate, Fruit Bar, raw material of some soft drinks which comes, in addition to high durability, shipping is easy and requires no refrigeration.

Rabbi Date Exporting Markets

In the international and export markets,Rabbi Date is known as a semi-dried Date fruit which has notable economic benefits for palm owners. Growing and cultivation of Rabbi Datefruit due to the growing capabilities and resistance against low irrigation play an important role in agriculture industry of Iran! Therefore, in addition to the domestic demand, the international marketsdemand for this Iranian product.
Our company exports their products to all over the world including UAE, Iraq, India, Russia, Ukraine, Pakistan, Europe and other countries.

Rabbi Date Price

According to the the quality is vary from 1.5 to 3 USD per each Kg

Rabbi Date Supplier

Gilda dates company in  iran is one of the most prominent andthe largest supplier of the Date Fruit in Iran.Gilda dates company in  iran was established in 1980 in order to providing and supplying various fresh kinds of the dateFruit such as pitted, fresh and dried Dates in Iran and even abroad countries.The main activities of the Gilda dates company in  iran is growing, packaging and export of these Date Fruit .

 

AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

be in contact with these what"s up number: 00989132896373

 

mazafati dates gilda


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/10/17:: 4:48 عصر

Piarom Dates price in iran

Piarom Date


Among the dates that are produced in Iran, the dates of the piarom are the most expensive dates in Iran
And of course, the most delicious iran dates are the same dates (piarom date)
And after the piarom dates , the Mazafati dates are of great importance, but the price is much cheaper than piarum  date..

The price of piarom dates in Iran for sale to the final consumer is about $ 20, and those who buy these dates in foreign countries can buy a major purchase,which will cost much less for this date.

Piarom dates, also known as Maryami dates or "chocolate dates", are arguably one of the most delicious semi-dried varieties of dates in the world. Piarom datesare unique in taste and appearance and are considered one of the most expensive varieties of date as their production is exclusive to Hajiabad.

 Piarom is one of the varieties of dates grown in the city of Hajiabad, the northernmost point of Hormozgan province, southern Iran. Hajiabad city is located about 100km north of the capitalof Hormozgan province, Bandar Abbas, and is actually best known for itscitrus products.

 Piarom dates are long, slender, oval dates, with thin skin and almost black in colour. They are around 3-5cm in size (larger than other date varieties), and are considered semi-dried due to their low moisture content of less than 15%, lower than other varieties of dates.

More than 95% of Piarom dates are produced in Hajiabad, Hormozgan Province, Southern Iran. The palm on which they grow is typically cultivated in mountain ranges and irrigatedbasin areas.

 Annually, Iran produces close to one million tons of date fruit. There are 400 different types, 50 of which are well known in international markets and are exported throughout the world. Piarom is one major species of fresh date and has a huge annual yield. Piarom datesare grown organically in a chemical-free process. Primarily, this variety of date is consumed in domestic markets, but due to increased production in recent years, steps have been taken towards exporting also.

Exportation and consumer markets: Piarom dates are commercially available and, due to their high quality and popularity with customers, have become a special export date, attracting the most of prominent of international markets. In fact, Piarom dates are the best export date in Iran.

Shelf life and storage: Piarom dates can be kept for 18 months under interim fumigation. Piarom dates should be kept out of the sun, at temperatures between 10-20°C.

Uses: Pitted or unpitted, Piarom dates can be consumed directly, particularly as nuts with shelled nuts. Piarom datescan be seeded and stuffed, or chopped and used in a variety of ways such as in cereals, puddings, bread, cakes, cookies, ice cream and candybars. Surplus dates can be made into cubes, pastes, spread, powder (date sugar), jam, jelly, juice, syrup, vinegar and alcohol.

Nutritional content and health benefits: Like all other varieties of date fruit, the Piarom dateis loaded with essential nutrients, including – amongst others - vitamins (A, B, C and E), minerals, iron, potassium, magnesium, manganese, protein, fibre, carbohydrates and simple sugars. 100g of Piarom dates contains approximately 70% carbohydrates, 2.2% protein and 0.6% fat. 100g of Piarom dates contain approximately 300 calories; however, fresh Piarom dates contain about 160 calories. As with all varieties of dates, Piarom datesand a great source of fibre, promoting digestive health, and have also been found to help prevent certain cancers such as colon cancer and stomach cancer. Due to their high levels of potassium, Piarom date can help to maintain healthy blood pressure and their high levels of magnesium is effective for muscles and nerves. Piarom dates are particularly good for men.

 In powdered form, Piarom date seeds are in some traditional medicines, particularly for eye health, specifically cornea. The oil from Piarom date seeds is used in soap and other cosmetics. Processed chemically, they are a source of oxalic acid and, when burned, they can be used to make charcoal for silversmiths. They can also be used for jewellery, or ground and used as an alternative to - or in addition to - coffee beans. The seeds of the Piarom datehave been found to contain high levels of flavonoids and phenolic compounds and thus possess high antioxidant qualities. Some studies intothe effects of Piarom date seeds have shown that they are anti-genotoxic (not damaging to our cells); it has also been found that feeding the aqueous extract of the date pits to mice can reduce DNAdamage induced by N-Nitroso-N-methylurea


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط مظاهری در 96/10/16:: 9:54 عصر

آریا در تولیدی درب آکاردئونی و در فلزی ساختمان و حفاظ پنجره و دیوار در تهران  تولید در آکاردئونی با بهترین قیمت و ارسال به سرتاسر ایران

در آهنیتولید و طراحی جدید ترین انواع درب آهنی ورودی ساختمان و درب آهنی ورودی آپارتمان ها ، درب آهنی ورودی باغ ها ،درب آهنی ورودی کارخانه ، درب آهنی ورودی مغازه

جهت خرید درب آهنی و دریافت قیمت درب آهنی و قیمت در آکاردئونی با شماره های زیر تماس بگیرید

همراه : 09126215957

صنایع فلزی آریا در  تولید کننده حفاظ  پنجره  با طرح های سفارش مشتری در کمترین زمان و قیمت
با انتخاب و سفارش مشتری، حفاظ های آریا به روش الکترو استاتیک رنگ آمیزی می شود
که کاملا در مقابل زنگ زدگی و سایر فرساینده های محیطی مقاوم می باشد.
سازه های فلزی ساختمان و حفاظ پنجره  آریا دارای طرح های بسیار متنوعی است که می تواند با بکارگیری،
در پنجره و تراس های ساختمان، زیبایی نمای ساختمان را در حد اعلایی ارتقاء بخشد.

حفاظ پنجره

حفاظ پنجره آریا تولید شده از آهن با آلیاژ بالا و پروفیل مرغوب است

   همراه : 09126215957

نرده شاخ گوزنی :

فروش حفاظ  شاخ گوزنی در تهران و کرج  : 09126215957 تماس بگیرید.

حفاظ شاخ گوزنی در مقایسه با دزدگیرها و دوربین‌های بی‌کیفیت و گران قیمت و سایر روش‌های هزینه‌ساز حفاظ شاخ گوزنی مناسب و معقولی دارد و پس ازیک بار نصب نیاز به هیچ گونه سرویس دوره ای و یا نگهداری مستمر ندارد. روشنصب این نوع حفاظ هم نسبتاً آسان است و بسته به بستر و محیط کار و شرایط بنا متفاوت است. اما به طور کلی انواع نماهای سنگی، فلزی و یا کامپوزیت قابلیت پیاده‌سازی و اجرا دارد. به طور کلی حفاظ شاخ گوزنی با میخ و تسمه محکم و تثبیت می شود. همین روش آسان و کم هزینه به مراتب بهه صرفه‌جویی در قیمت تمام شده برای آپارتمان های در حال ساخت وحفاظت از سایر اماکن منجر می‌شود.

 


کلمات کلیدی :

<      1   2   3   4   5   >>   >