سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آگهی مشاغل تهران و اصفهان

کمپرسورهای بسته در کارخانه ی سازنده از روغن شارژ می شوند و به بازار عرضه می گردند. پس از تعمیر نیز لازم است، بعد از تخلیه ی روغن قبلی، براساس کاتالوگ کارخانه ی سازنده به مقدار لازم، روغن در کمپرسور آن ها شارژ شود. در جدول 1-2 مشخصات چند نمونه کمپرسور و مقدار روغن لازم برای هریک مشخص شده است. نوع روغن به کار رفته در کمپرسورها بستگی به نوع ماده ی مبرّد دارد. معمولاً برای سیستم های تهویه مطبوع مانند  چیلر، کولر گازی، پکیج) با ماده ی مبرّد 22 از روغن نمره ی 300 یا 4GS و برای سیستم های سردخانه ای (یخچال، فریزر و دستگاه های مشابه) با ماده ی مبرّد 12 از روغن نمره ی 150 یا 3GS استفاده میشود. در سیستم های تبرید که ماده ی مبرّد آنa134 باشد از روغن 100SL استفاده می شود

شارژ روغن کمپرسور

خدمات گروه تاسیساتی در تهران پرشین برودت

تعمیرات چیلر تراکمی

سرویس کار چیلر در تهران


شارژ روغن کمپرسورهای بسته چیلر:
با قرار دادن لوله ی مکش کمپرسور در ظرف روغن و به کار انداختن کمپرسور روغن شارژ میشود که مقدار آن معمولاً بر روی کمپرسور بر حسب سانتی متر مکعب نوشته می شود.
جدول 1-2-مقدار روغن چند مدل کمپرسور بسته
اختصارات: خنک کن روغن= OC استاتیک= S
2-4-2-دستور کار شماره ی 2: شارژ روغن کمپرسورهای بسته
ابزار و وسایل مورد نیاز: شلنگ شارژ، ظرف روغن مدرّج، روغن کمپرسور.
مراحل انجام کار
1- به اندازه ی موردنیاز، روغن کمپرسور تمیز را در داخل ظرف مدرّج بریزید.
2- یک سر شیلنگ را به لوله ی شارژ کمپرسور و سر دیگر آن را داخل ظرف روغن قرار دهید.
3- لوله ی مکش را با درپوش یا انگشت مسدود نموده و کمپرسور را روشن کنید. روغن به داخل کمپرسور جریان می یابد.
4- بعد از تمام شدن روغن درون ظرف، کمپرسور را خاموش کنید و شلنگ را از آن باز کنید.

تعمیر کولرگازی در تهران

تعمیر و نگهداری پکیج در تهران

  پالت پلاستیکی در تهران
این مطلب میتواند برای کسی که در زمینه خدمات تاسیات حرارتی برودتی فعالیت دارد مفید باشد.
یک کمپرسور بسته در صورتی سالم است که دارای شرایط زیر باشد:
1- بین سیم پیچ های آن قطعی وجود نداشته باشد.
2- سیم پیچ استارت و سیم پیچ کار دارای مقاومت باشند (مقاومت سیم پیچ کار کم تر از سیم پیچ استارت است).
3- هیچ کدام از سیم پیچ ها با بدنه اتصالی نداشته باشند.
4- بعد از روشن شدن کمپرسور در لوله ی رانش فشار خروجی وجود داشته باشد (بیش تر از فشار کار کندانسور در دمای تقطیر).
5- جریان بی باری کمپرسور کم تر از جریان نامی دستگاه تبرید (دستگاهی که این کمپرسور بایستی بر روی آن نصب گردد) باشد.
توجه: معمولاً بر روی کمپرسورها جریان الکتریکی نامی درج نمی شود، چون هر کمپرسوری با هر نوع ماده مبرّد یک جریان نامی دارد ولی بر روی آن ها جریان لحظه ای راه اندازی را که همان جریان روتور قفل شده باشد (L.R.A) می نویسند تا براساس این جریان کلید، فیوز، کابل و دیگر اجزای الکتریکی مدار انتخاب شود.
6- صدای کار کردن کمپرسور کاملاً عادی باشد.
در جدول 2-2 مشخصات چند نمونه کمپرسور بسته نشان داده شده است

آزمایش سالم بودن کمپرسور بسته

تعمیر موتورخانه در تهران

جدول 2-2-مشخصات چند نمونه کمپرسور بسته با مبرد a134
1-5-2-آوومتر (مولتی متر): آوومتر (مولتی متر) دستگاهی است که می توان به وسیله ی آن چند کمیت مختلف را اندازه گرفت. کلمه ی آوومتر ساخته شده از کلمات آمپر، ولت، اهم و متر است. از این دستگاه می توان هم برای اندازه گیری و هم برای عیب یابی استفاده کرد. این دستگاه در دو نوع کتابی و انبری ساخته می شود و هر نوع آن به دو صورت عقربه ای (انحرافی) و دیجیتالی موجود است.
اهم متر: با استفاده از اهم متر می توان قطع و یا وصل بودن مدار الکتریکی قطعات الکتریکی یا سیم کشی دستگاه تبرید را آزمایش کرد و از سالم یا خراب بودن آن ها مطلع شد. اهم متر یک وسیله ی بسیار خوب برای عیب یابی مدارهای الکتریکی است.
آوومتر انبری: مولتی متر انبری نوعی دستگاه اندازه گیری مرکب الکتریکی است که از آن برای اندازه گیری جریان متناوب، ولتاژ متناوب و مقاومت الکتریکی استفاده می شود. البته از این دستگاه برای اندازهگیری جریان متناوب (حتی جریان های متناوب بالا) بیش تر استفاده میشود.
اجزای ساختمان آوومتر انبری
1- دو فک، یکی ثابت و دیگری متحرک، که به شکل انبر نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند. به همین جهت است که این وسیله را آمپرمتر (آوومتر) انبری می نامند.
2- اهرمی که فکّ متحرک را باز و بسته می کند.
3- کلید انتخاب مقیاس که با آن می توان حداکثر مقادیر عبوری جریان-ولت و اهم را انتخاب کرد.
4- صفحه ی مدرّج که بر روی آن تقسیمات مربوط به شدت جریان، ولتاژ و مقاومت درجه بندی شده است.
5- دو رشته سیم رابط دارای فیش و در بعضی یک رشته سیم مجهز به باتری قلمی برای اندازهگیری مقاومت.
6- دو عدد جا فیش محل اتصال سیم های رابط.
7- پیچ تنظیم مکانیکی برای انطباق عقربه روی صفر صفحه ی مدرّج.
8- پیچ ولوم برای تنظیم صفر اهم متر (adj-zero).
9- کلید قفل عقربه که با آن بعد از اندازه گیری، عقربه را قفل می کنند و بعد با فرصت کافی مقدار آن را می خوانند.
شکل 17-2 شکل ظاهری و قسمتهای مختلف مولتیمتر کتابی و آوومتر انبری را نشان میدهد

آزمایش سالم بودن کمپرسور بسته


الف) نمای ظاهری آوومتر کتابی دیجیتال
ب) نمای ظاهری مولتی متر کتابی دیجیتال با قابلیت اندازه گیری درجه حرارت
ج) قسمت های مختلف آوومتر کتابی دیجیتال    د) مولتی متر انبری دیجیتال
شکل 17-2-چند نوع مولتی متر کتابی و انبری
    هـ) آوومتر انبری دیجیتال با قابلیت اندازه گیری فرکانس     و) آمپرمتر انبری دیجیتال
ادامه ی شکل 17-2-چند نوع مولتی متر کتابی و انبری


طریقه ی اندازه گیری جریان متناوب
1- ابتدا عقربه را در صورتی که روی صفر قرار ندارد به وسیله ی پیچ تنظیم مکانیکی بر روی صفر منطبق کنید.
2- کلید انتخاب مقیاس را روی آمپرمتر قرار دهید. چنان چه حدود آمپری را که می خواهید اندازه بگیرید نمی دانید ابتدا کلید را روی حداکثر آمپر قرار دهید. در صورتی که عقربه ی دستگاه در وسط یا نیمه ی دوم صفحه ی مدرّج قرار نگیرد باید کلید انتخاب مقیاس را کم کرد تا عقربه تا آن جا که ممکن است به وسط صفحه حرکت کند.
3- اهرم را فشار دهید تا فک متحرک از فک ثابت جدا شود.
4- سیم حامل جریان متناوب را داخل فضای بین دو فک قرار دهید و اهرم را آزاد کنید تا فکها به یکدیگر وصل شوند. مقدار آمپری را که عقربه در صفحه ی مدرّج نشان می دهد بخوانید.
5- توجه داشته باشید که فقط یک سیم (فاز یا نول) باید بین فضای دو فک قرار گیرد در غیر این صورت آمپرمتر عدد صفر را نشان می دهد (شکل 18-2).

 

روش اندازه گیری شدت جریان با آمپرمتر انبری

در صورتی که شدت جریان کم باشد می توان دو یا چند حلقه از سیم را در بین دو فک قرار داد در این حالت شدت جریان خوانده شده تقسیم بر تعداد حلقه ها برابر با آمپر مصرفی خواهد بود (شکل 19-2).
(الف)                                    (ب)
    (ج)
شکل 19-2-در اندازه گیری شدت جریان های کم-مقدار جریان خوانده شده بر تعداد حلقه ها برابر با شدت جریان مدار خواهد بود.
2-5-2-دستور کار شماره ی 3: آزمایش سالم بودن سیم پیچ کمپرسور بسته
وسایل و ابزار موردنیاز: مولتی متر یا اهم متر، فازمتر، انبردست، پیچ گوشتی و یک کمپرسور مستعمل.
مراحل انجام کار
1- در جعبه ی اتصال برق کمپرسور را باز کنید.
2- سلکتور مولتی متر را بر روی اهم (K10R×) قرار دهید و عقربه ی آن را بر روی صفر تنظیم کنید.
3- یکی از سیم های رابط اهم متر را به بدنه ی کمپرسور (به نقطه ای که رنگ نداشته باشد) و سیم دیگر رابط را به ترتیب به ترمینال های مشترک (C)، رانیننگ (R) و استارت (S) کمپرسور وصل کنید. در صورتی که در سه حالت عقربه اهم متر منحرف نشود سیم پیچ کمپرسور اتصال بدنه ندارد (شکل 20-2).
4- سلکتور اهم متر را بر روی درجه ی 1R× قرار دهید و صفر آن را تنظیم کنید.
5- یکی از سیم های رابط اهم متر را به ترمینال C و سیم رابط دیگر را اوّل به ترمینال S (شکل 21-2-الف) و سپس به ترمینال R کمپرسور (شکل 21-2-ب) وصل کنید. در دو حالت بایستی عقربه ی اهم متر منحرف شود و مقدار مقاومت بین C-R کم تر از مقاومت بین C-S باشد.
4Ω < 11ΩRC-S > RC-R ⇒
6- یکی از سیم های رابط اهم متر را به ترمینال R و سیم رابط دیگر را به ترمینال S کمپرسور وصل کنید. در این حالت بایستی مقدار مقاومت خوانده شده از اهم متر برابر با مجموع مقاومتهای بین C-R و C-S باشد (شکل 21-2-ج).
 Ω15=  4+  11RR-S = RC-S + RC-R ⇒ RR-S =
گزارش کار را در دفتر مخصوص بنویسید و جهت بررسی و کنترل به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.جدول 3-2 مقدار تقریبی مقاومت سیم پیچ اصلی و استارت چند نوع کمپرسور بسته را نشان می دهد. این مقادیر برای تمام کمپرسورهای بسته صدق نمی کند.

قدار تقریبی مقاومت سیم پیچ اصلی و کمکی چند نوع کمپرسور تک فاز بسته


رفع مشکل جوندگان در مرغداری ها و دامداری ها با دستگاه دفع حشرات و آفات ایران دی اچ امکانپذیر است. این دستگاه الکترونیکی در دو نوع صنعتی و خانگی میتواند به مرور زمان محیط را از حشرات و جوندگان خالی کند.

دستگاه دفع حشره مغازه

دستگاه دفع حشره رستوران

دور کننده حشرات هتل

دفع حشرات هتل

دفع حشره در بیمارستان

کنترل حشره در انبار

کنترل و برنامه ریزی برای از بین بردن جوندگان  ، باعث جلوگیری از ورود و نفوذ دوباره آن ها می شود .

مرغداران زیادی اهمیت رعایت بیوسکوریتی (امنیت زیستی) در کنترل بیماری ها و بالا رفتن سود خود را می دانند.

با همه گیر شدن بیماری آنفولانزای طیور و خطرات احتمالی اهمیت بیوسکوریتی (امنیت زیستی) آشکارتر شده است.

و با وجود اهمیت بسیار زیاد آن بسیاری از مرغداران موارد امنیت زیستی را اجرا نمی کنند یا اصلا باور ندارند.

 

راهنمای خرید گوسفند زنده در تهران 

گوسفند زنده

فروش گوسفند زنده در تهران

 


چرخه انتقال بیماری را بشکنید

بیوسکوریتید ، عبارتست از اجرای برنامه هایی جهت پیشگیری از انتقال و وقوع بیماریهای عفونی و تضمین سلامت دام و طیور.

نحوه آلوده شدن گله های طیور به عوامل بیماری زا طی چرخه ای صورت می گیرد که به آن زنجیره ی انتقال می گویند.

 


عوامل بیماری زا در طیور

در بین جانوران موذی موجود در مرغداری ،جوندگان به عنوان مهمترین عامل انتشار عوامل بیماری زا به شمارمی روند

این موجودات به دلیل توانایی خاص در نفوذ به مرغداری و سالن ها و

همچنین ساخت لانه در داخل و اطراف سالن های مرغداری نقش مهمی در انتقال عوامل بیماری زا ایفاء می کنند.

علاوه براین ، وجود جوندگان ، پرنده را نسبت به برخی بیماری ها حساس تر می کند

در صورت نفوذ جوندگان به مرغداری و سالن مرغداری با خطر جدی مواجه می شود

در این حالت مرغدار جهت کنترل جوندگان و همچنین احتمال زاد و ولد در محیط  ، باید بلافاصله از کارشناسان در این خصوص مشاوره بگیرد

 


تغذیه موش‌های خانگی و موش های صحرایی

موش‌های خانگی و صحرایی همه چیزخوار هستند

موش‌های صحرایی در صورت دسترسی به گوشت ، گوشت مصرف می کنند.

بااین‌حال هنگام کمبود منابع غذایی ، آن‌ها تقریباً هر چیزی نظیر صابون یا لاشه حیوانات را مصرف می کنند.

موش‌های صحرایی معمولاً هر روز آب مصرف می کنند

در حالی که موش‌های خانگی بدون آب تا چند روز قادر به زندگی هستند.

دفع موش در سقف کاذب

دفع موش در بیمارستان

دفع موش در کافه

دفع موش در سوله

دفع موش در نانوایی

دفع موش از فروشگاه

دفع موش از کارگاه

دفع موش هتل

دفع موش از قنادی


تفاوت بین موش صحرایی و موش خانگی

ساده ترین راه برای تمایز بین این دو جونده مهاجم بررسی فضله های آن‌هاست.

فضله های موش‌های خانگی سیاه و به اندازه دانه برنج می باشند،

درحالی‌که فضله های موش‌های صحرایی سیاه و به اندازه لوبیا می-باشند.

 


تشخیص وجود موش در محیط

موش های خانگی در روز و روشنایی قابل مشاهده هستند

صدا جویدن، صدای بالا رفتن از دیوارها ، صدای جیغ (جیرجیر)

بوهای مُشکینی که مدام به مشام می رسند از علائم وجود جوندگان هستند.

فضله و روغن موی موش ها ، لایه ای روغنی که بر روی لوله ها مشاهده می شود

موش‌های صحرایی تنها در صورت پرجمعیت بودن در روشنایی روز قابل‌ رؤیت هستند

چشم موش صحرایی نور را منعکس میکنه در تاریکی با یک چراغ قوه پرنور به دنبال آن ها بگردید

فضله  که در طول دیوارها ، پشت اشیاء و مجاورت انبارهای خوراک می توانید آن ها را مشاهده کنید

 

دفع پشه از قنادی

دفع پشه از نانوایی

دفع حشره در نانوایی

دفع سوسک در نانوایی

دفع پرنده در سوله

دفع پرنده

دستگاه دور کننده پرندگان

فراری دادن کبوتر از بالکن

دفع سوسک در کافه

دفع سوسک در بیمارستان

 آیا دستگاه دفع حشرات کارایی دارد؟

بله دستگاه دفع حشرات التراسونیک ایران دی اچ کارایی لازم را دارد، چرا که مجوزهایی که به این دستگاه داده شده و تمام نشان ها و ایزو هایی که شرکت ایران دی اچ دارد گویای کارایی بی نظیر این دستگاه است و اگر این دستگاه کارایی لازم را نداشت یا آسیبی به انسان یا حیوانات خانگی می رساند هیچ نشان و استانداردی دریافت نمیکرد. این دستگاه کارایی دارد و البته نمی توان توقع داشت که در حین به برق وصل کردن مانند حشره کش های قرصی که سریع قرص ها شروع به داغ شدن کرده و با ماده ی شیمیایی آن درهوا پخش شود ضررهایی که این قرص ها برای انسان ها دارد این چنین نیست. تمام دستگاه هایی که در دنیا و مشابه دستگاه دفع حشرات التراسونیک ایران دی اچ هست اگر در دیگر سایت هایی مثل آمازون و سایت های معتبر دنیاب بینید و مطالعه بکنید تمام این دستگاه ها بازده زمانی بین 2 تا4 هفته دارند که این 2 تا 4 هفته به این دلیل است که صوتی که این دستگاه ایجاد میکند برای انواع حشرات در فضای منزل پر شده و پس از اشباع کامل عملکرد خورد را نشان می دهد. ضمن اینکه این 2 تا4 هفته زمانی که حشرات این صدا رابشنوند سیستم عصبی آنها را دچار اختلال کرده و اذیت میشوند و از محیط دور شده و به این صورت دستگاه کاراییخود را نشان می دهد.باید صوت در منزل یا محلی که حشرات هستند اشباع شود و باید این صوت به صورت دائمی باشد که حشرات کلافه شده و سیستم عصبی آنها دچار مشکل شود. بعد از اینکه دستگاه ایران دی اچ در منزل یا محل مورد نظر نصب شد تماس های مکرری از مشتریان داریم که میگویند حشرات در محل خیلی زیاد شدند، باید بگوییم که این این نشانه ی خوبی است چون تاثیر گذاری دستگاه را نشان می دهد. به طور مثال خود ما انسان ها زمانی که عصبی هستیم، غذا نمیخوریم، راه میرویم و کلافه ایم . دقیقا هنگام کار دستگاه ایران دی اچ برای حشرات هم همین اتفاق میفتد و حشرات از لانه خود بیرون آمده و چون نمی توانند دیگه مسیر یابی کنند به وسط سالن یا روی کابینت آشپزخانه ها راه میروند و همه ی اینها نشانه اذیت کردن دستگاه و تاثیر صدای تولید شده ی آن بر روی سیستم عصبی حشرات هست. درحین کلافگی و عصبی شدن حشرات تولید مثل آنها هم کم میشود و تغذیه ی آنها دچار مشکل میشود و بعداز 4 هفته از محیط خارج میشوند و فرار میکنند و بر اثر عدم تغذیه و عقیم شدن می میرند.

دفع ساس در بیمارستان

سمپاشی بیمارستان

دفع سوسک بیمارستان

دفع سوسک شرکت

دفع حشرات فست فود

سمپاشی مغازه

سمپاشی فروشگاه

مبارزه با ساس هتل

مبارزه با مگس مغازه


اسماعیل للگانی

گنبد و گلدسته سازی کتاب مبین،سازنده انواع گنبد و گلدسته فلزی، در طرحهای متنوع و ورقهای با جنس استیل طلائی درجه یک و نگیر ضد زنگ واستیل نقره ای 304. همچنین ورق آلومینیوم دررنگهای مختلف ، طراحی و ساخت محراب و سردرب مساجد
ساخت انواع گنبد و گلدسته در تهران با ورقهای پلی کربنات با قطرهای 3تا8میلیمتر

طراحی و ساخت انواع اسکلت فلزی گنبد جهت کاشی کاری و انواع شبستان گنبد با ورق استیل و کاشی
ساخت گوی والله وپرچم گنبد و گلدسته در طرحهای مختلف

  گنبد و گلدسته اصفهان

فروش به صورت پیش ساخته یا به سفارش مشتری، گنبد و گلدسته سازی با طراحی سازه گنبد مسجد پیش از شروع کار، گلدسته سازی در تهران، مشهد و اصفهان،ساری، تبریز، آبادان، اهواز ، کارگاه ساخت گنبد و گلدسته در شیراز، زنجان، کرمانشاه، ساخت گنبد و بارگاه با رعایت کامل اصول معماری، طراحی سازه و مناره مسجد، مشاوره در زمینه کمک به مسجد سازی

از خصوصیات منحصربه فرد این شرکت عدم استفاده از داربست فلزی تا حد امکان جهت جلوگیری از تحمیل هزینه اضافه برای کار فرما میباشد که این مقوله میتواند تا حد قابل ملاحظه ای در هزینه ها صرفه جویی کند

اگر شما با سرچ عبارت گنبد و گلدسته سازی در کرمانشاه یا گنبد و گلدسته سازی کردستان وارد این سایت شده اید هم آدرس را درست آمده اید. ارسال تولیدات به همه شهرهای ایران انجام میشود.

ساخت شبستان گنبد استیل نقره ای

ساخت گنبد و گلدسته های آبحره

ساخت گلدسته های گلشهر گلپایگان

گلدسته های 8متری شهرک قدس اصفهان

جهت دریافت قیمت گنبد و گلدسته سازی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

تلفن:09133852176


 

روش شستشوی فرش ابریشمی فرش های ابریشمی برای شستشو نیاز به محلول شستشوی مخصوص و مهارت خاصی دارد تا مثل اول براق باشد.فرش های ابریشمی در صورتی که به درستی شسته نشوند کدر و مات میشوند. اگر مایل نیستید قالیشویی شمال تهران تهرانشهر این کار را برای شما انجام دهد به روش زیر عمل کنید...

ابر + شامپو + آب + هیدرو سولفید سدیم (یک قاشق چایخوری) + CC100 آب و چند قطره شامپو را با هم مخلوط کنید و با آن فرش را بشویید.باید بلافاصله پس از شستن جلو آفتاب خشک کنیم مطمئن باشید که بخاطر هیدرو رنگ فرش قاطی نمی شود باید رو به خواب فرش دستمال بکشیم اگر فرش ما اعلاء است از ابر استفاده نمی کنیم چون ابر حالت راه راه به ابریشم می دهد باید از پارچه نرم به جای ابر استفاده شود اگر بعد از شستشو فرش ابریشمی ما زبر شد باید از سنگ پا به طرف خواب فرش بکشیم تا نرم شود.

توجه: قالی ها را هیچ وقت با آب گرم نشویید حتما از آب سرد استفاده شود برای شستن چله ابریشم از هیدرو + تاید استفاده کنید و برای شستن خود فرش ابریشمی از هیدرو + شامپو

مبل شویی شمال تهران

 شستشوی فرش ابریشمی و دستباف در تهران

09124199829


بک لینک تضمینی

سایت فروش بک لینک با کیفیت قوی برای افزایش رتبه وب سایت مناسب برای سئو کار های حرفه ای ، افزایش سریع رتبه وب سایت با بک لینک های سایت مجموعه

*توجه: در حال افزایش رتبه پیج اتوریتی دامنه ها هستیم و هنوز فروش بک لینک دائمی اغاز نشده

خرید بک لینک برای اولین بار در ایران، فروش بک لینک 100% تضمینی، اول رتبه میگیری بعد پولشو میدی!
مجموعه 20 سایت با پیج اتوریتی بالا، اسپم پایین و موضوعات متنوع
هر سایت دارای یک آی پی متفاوت با دامین های قدیمی و محتوای یونیک رپورتاژ آگهی ارزان
??فروش از 20 خرداد

بک لینک سازی بک لینک قوی بک لینک تضمینی بکلینک ارزان بک لینک فالو بک لینک باکیفیت سئوکار حرفه ای سئو تضمینی سئو تهران

وب سایت فروش بک لینک: https://fanseosite.ir


فروش ادکلن بدون جعبه تهران

فروشگاه اینترنتی شاپوینت عرضه کننده عمده و خرده تستر ادکلن اورجینال به سراسر کشور

بهترین فروشگاه اینترنتی برای خرید عمده تستر ادکلن فقط با یک تماس تلفنی که در سایت https://shopoint.ir  درج شده است

کلیه تستر های عطر دیجی کالا در این سایت موجود است و به شهر های تهران کرج اصفهان شیراز خوزستان کرمانشاه تبریز ارسال میشود

نیازی به خرید تستر عطر از ترکیه امارات و چین نیست. در این سایت همه عطر ها و ادکلن های مد روز ادوکلن تستر اماراتی و ادکلن تستر جعبه سفید و حتی عطر ایرانی سمپل عطر آنباکس و تستر ادکلن آنباکس موجود میباشد.

پرفروش ترین محصولات این فروشگاه: افسن لورنت بلک اپیوم کالوین کلین ایفوریا،ادکلن ایفوریا زنانه و مردانه  ورساچه پورهوم، کرید اونتوس، عطر بولگاری اکوا  اصل مردانه و زناه، شنل کوکو مادمازل، ادکلن اورجینال هرمس تق، ادوکلن شنل آلور اکستریم مردانه اصل بدون جعبه و ارزان

فروش ادکلن بدون جعبه تهران کرج اصفهان شیراز خوزستان کرمانشاه تبریز، به همه جای ایران ارسال بار تکی و عمده ای داریم


فروش درب و پنجره های آلومینیومی دوجداره

 واحد تولیدی در اصفهان تولید کننده انواع در و پنجره های آلومینیومی دوجداره در و پنجره های معمولی الومینیوم و در و پنجره های اختصاصی آلومینیوم قیمت پنجره دوجداره آلومینیومی

فروش پنجره دوجداره آلومینیومی


تولید کننده انواع درب و پنجره آلومینیومی دوجداره با قابلیت نصب آسان حفاظ پنجره ضد سرقت جلوی پنجره
در و پنجره های معمولی الومینیوم و در و پنجره های اختصاصی آلومینیوم
با پیشرفته ترین امکانات تولیدی و تکنولوژی روز صنعت آلومینیوم سازی کشور
همچون دستگاه های برش cnc آلومینیوم  و دستگاه های پانچ و برش اتوماتیک یکی از فعال ترین واحد های تولیدی در و پنجره و مورد توجه انبوه سازان ساختمان میباشد.
این واحد تولید کننده انواع در و پنجره آلومینیوم دوجداره با منصفانه ترین قیمت ها در خدمت ساختمان سازان کشور میباشد.

وب سایت: http://shahin-aluminum.ir/


تأسیسات حرارتی برودتی

 

گروه فنی مهندسی پرشین برودت با بیش از ربع قرن تجربه و تکنسین های مجرب در نگهداری و تعمیرات تاسیسات حرارتی برودتی دارای پروژه های موفق زیادی بوده که تعدادی از آن ها به شرح زیر مباشد


مهندس تاسیسات در تهران

پروژه الهیه مجتمع پلاک11
پروژه الهیه مجتمع 55
پروژه فرمانیه مجتمع ارغوان
پروژه فرمانیه مجتمع رویال پارک

تعمیر چیلر و بویلر مجتمع ماهان در سعادت آباد
تعمیر 4عدد از چیلرهای بیمارستان امام خمینی تهران
تعمیر2تاچیلر و1هواساز دانشگاه امام علی ارتش تهران
تعمیر چیلر منطقه 22 مجتمع عقاب
تعمیر2تا از چیلرهای ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی

و موارد دیگری که هنگام عقد قرار داد اگر کارفرمای محترم تمایل داشته باشند تقدیم میکنیم

telشماره تماس مهندس تاسیسات حرارتی برودتی 09337752882          


بهترین دستگاه دفع حشرات و موجودات موزی برای محیط های صنعتی، دستگاه های صنعتی ایران دی اچ برای دور کردن حشرات و جانوران بدون نیاز به سم پاشی و آلودگی صوتی یا شیمیای ، دستگاه دفع مورچه، سوسک،موش ، مار ، پرندگان و حتی سگ و گربه

دستگاه دفع حشرات dhدستگاه دفع حشرات dh

دستگاه دفع حشرات التراسونیک با تولید صداهای فراصوت کار میکند. سیستم فراصوت اصل کارش تولید موج صداست که دو نوع دارد .فروصوت از بازده 20 هرت تا20 کیلوهرت می باشد که در آستانه شنوایی ما انسان هاست. بالاتر از 20 هرت و20 کیلو هرت سیستم فراصوت می باشد که هر صدایی که بالای 20 کیلو هرت است سیستم فراصوت میباشد. هر صدایی که بالای 20 کیلو هرت است قابل شنیدن برای انسان نیست. و هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. بالای 20 کیلوهرت آستانه شنوایی حشرات موزی است مثل سوسک، ساس و کنه و همه حشرات موزی که برای انسان آزار دهنده باشند. آستانه شنوایی حشرات و جانوران موزی بالای فرکانس صوتی است و ما با دستگاه دفع حشرات یک صدایی تولید کنیم که بالای 20 کیلوهرت است. تولید این صدا یک حالت موجی شکل دارد و برای اینکه حشرات به آن صدا عادت نکنند بین 20 تا 60یا20 تا80هرت تولید میکند که متناوب است و قطع و وصل میشود و حالت شناوری دارد که نمونه های خارجی روی تک فرکانس هستند. تمام دستگاه ها و نمونه های خارجی که بازده فرکانس آنها تک فرکانس می باشد مثلا25 تا30 کیلوهرت میباشد ولی دستگاه ایران دی اچ این ادعا را دارد که تا16 نوع حشره را دفع می کند .این دستگاه از 20 کیلوهرت شروع می کند و به صورت پلکانی تا 80 کیلوهرت و دوباره برمی گردد. این کم و زیاد شدن و قطع و وصل کردن فرکانس روی 16نوع حشره و تقریبا بیشتر حشرات پروازی را پوشش داده و حشرات به هیچ عنوان به اون صدا عادت نمی کنند و صددرصد مشکل برطرف می شود

 

راهنمای خرید گوسفند زنده در تهران 

گوسفند زنده

فروش گوسفند زنده در تهران

استانداردها و افتخارات محصولات الکترونیکی دفع آفت ایران دی اچ

 • استاندارد بین المللی سنجش رضایت مشتری
 • استاندارد بی خطر بودن کالاهای الکترونیکی کوچک
 • استاندارد محصول در اروپا
 • سیستم مدیریت زیست محیطی
 • استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی
 • استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت
 • استاندارد بین المللی ایمنی عملکرد و تجهیزات و سیستم های الکترونیکی

 

 • خدمات پشتیبانی محصولات صنعتی جهت استفاده در مکان های عمومی ، تجاری ، اداری ، کارگاه ها ، کارخانه ها و …. دارای 6 ماه تعمیر رایگان و 1 سال خدمات پس از فروش می باشند


  اطلاعات تماس برای خرید دستگاه های صنعتی ایران دی اچ

  • شماره تماس : 02191009659
  • وب سایت : irandh.com